รีเซต

วันสบายของ 'สัตว์ป่า' ในสถานรับเลี้ยงสัตว์เคนยา

วันสบายของ 'สัตว์ป่า' ในสถานรับเลี้ยงสัตว์เคนยา
Xinhua
9 กุมภาพันธ์ 2566 ( 11:43 )
35
วันสบายของ 'สัตว์ป่า' ในสถานรับเลี้ยงสัตว์เคนยา

นันยูกิ, 7 ก.พ. (ซินหัว) -- สารพัดสัตว์ป่าน้อยใหญ่ อาทิ เสือดาว บูชบัค เสือชีตาห์ และไฮแรกซ์หิน พักผ่อนและกินอาหารท่ามกลางธรรมชาติที่สถานรับเลี้ยงสัตว์ ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเมาท์เคนยา เมืองนันยูกิของเคนยา ซึ่งทำหน้าที่จัดหาที่อยู่อาศัยและให้การดูแลสัตว์ป่าที่บาดเจ็บ ถูกทอดทิ้ง ถูกทารุณกรรม หรือตกอยู่ในความหวาดกลัว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง