รีเซต

กรุงศรี ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ขานรับมาตรการแบงก์ชาติ

กรุงศรี ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ขานรับมาตรการแบงก์ชาติ
มติชน
21 พฤษภาคม 2564 ( 15:47 )
215
กรุงศรี ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ขานรับมาตรการแบงก์ชาติ

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากการประเมินสถานการณ์พบว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างต่อเนื่องต่อลูกค้าทุกกลุ่ม โดยธนาคารเล็งเห็นว่าลูกค้าจำนวนมากยังคงอยู่ในภาวะเปราะบางและต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังมีกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในครั้งนี้ ซึ่งธนาคารพร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มด้วยมาตรการที่เหมาะสมอย่างตรงจุด

 

 

รายละเอียดความช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือ ประกอบด้วย

 

 

สำหรับลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล
• เปลี่ยนจากวงเงินหมุนเวียนเป็นผ่อนชำระค่างวด
• ปรับลดเงินผ่อนชำระค่างวด
• รวมหนี้ ตามมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี้

 

 

สำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน
• พักชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย)
• พักเงินต้นและจ่ายดอกเบี้ยบางส่วน
• ลดค่างวด
• รวมหนี้ ตามมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี้

 

 

สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ
• ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้รับผลกระทบผ่าน 2 มาตรการ ได้แก่ “สินเชื่อฟื้นฟู” และ “โครงการพักทรัพย์ พักหนี้” แล้วแต่กรณี

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านและสินเชื่อส่วนบุคคลสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับมาตรการช่วยเหลือได้ที่ www.krungsri.com หรือสอบถามรายละเอียดที่ Krungsri Call Center 1572 และสาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ และสำหรับลูกค้าธุรกิจ ติดต่อผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager) หรือ Business Center โทร. 02 296 6262 หรือ 02 626 2626

 

 

สำหรับลูกค้าสินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้

สินเชื่อเช่าซื้อ
• รถยนต์: ลดค่างวด ขยายเวลาการผ่อนชำระ และสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรง พักชำระค่างวด
• รถจักรยานยนต์: ลดค่างวด ขยายเวลาการผ่อนชำระ

 

 

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
• รถยนต์: ลดค่างวด ขยายเวลาการผ่อนชำระ และสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรง พักชำระค่างวด
• รถจักรยานยนต์: ลดค่างวด ขยายเวลาการผ่อนชำระ

 

 

สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ โทร 02 740 7400 กด 3 หรือ กด 5

 

 

 

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ มีรายละเอียดดังนี้

มาตรการที่ 1: มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าทุกราย – ลดยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน
• ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตจากเดิม 10% เหลือ 5% ตามรอบบัญชี ถึง 31 ธันวาคม 2564 สำหรับลูกค้าทุกราย โดยมิต้องติดต่อแจ้งความจำนง
• ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลจากเดิม 5% เหลือ 3% ตามรอบบัญชี ถึง 31 ธันวาคม 2564 สำหรับลูกค้าทุกราย โดยมิต้องติดต่อแจ้งความจำนง

 

 

มาตรการที่ 2 : มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ปรับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ และขยายเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ โดยลูกค้าต้องลงทะเบียนแจ้งความจำนง และจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี
• ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 48 เดือน
• ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล

 

 

กรณียอดสินเชื่อคงค้างน้อยกว่า 30,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และลดการผ่อนชำระขั้นต่ำเหลือเพียง 3%

 

 

กรณียอดสินเชื่อคงค้าง 30,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน

 

 

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถลงทะเบียนรับพิจารณาความช่วยเหลือดังกล่าว ผ่านแอปพลิเคชั่น UCHOOSE ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2564 นี้

 

 

มาตรการที่ 3: มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกหนี้ค้างชำระ ปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือน ด้วยการขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน (ปรับปรุงโครงสร้างหนี้) พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต และ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล โดยลูกค้าสามารถแจ้งความจำนงมายังบริษัท

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียด รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการตามมาตรการความช่วยเหลือดังกล่าว สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา
02-646-3555 www.krungsricard.com
facebook: krungsricard

 

 

ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
02-627-8111 www.centralthe1card.com
facebook: centralthe1creditcard

 

 

ศูนย์บริการสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
02-345-6789 www.firstchoice.co.th
facebook: Krungsri.first.choice

 

 

ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า
1712 www.tescolotusmoney.com
facebook: tescolotusmoney

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง