รีเซต

เกษตรกรลาวเจอพิษเงินกีบอ่อนค่า ราคาปุ๋ย-เมล็ดพืช-เชื้อเพลิงพุ่ง

เกษตรกรลาวเจอพิษเงินกีบอ่อนค่า ราคาปุ๋ย-เมล็ดพืช-เชื้อเพลิงพุ่ง
Xinhua
29 ธันวาคม 2566 ( 18:45 )
32
เกษตรกรลาวเจอพิษเงินกีบอ่อนค่า ราคาปุ๋ย-เมล็ดพืช-เชื้อเพลิงพุ่ง

(แฟ้มภาพซินหัว : เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวในทุ่งนาที่หมู่บ้านเมืองน้อย เขตไชยเชษฐา นครหลวงเวียงจันทน์ของลาว วันที่ 25 ต.ค. 2021)

เวียงจันทน์, 29 ธ.ค. (ซินหัว) -- เงินกีบลาวที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องส่งผลเสียต่อเกษตรกรท้องถิ่นซึ่งกำลังเผชิญกับราคาที่พุ่งสูงขึ้นของผลิตภัณฑ์ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช และเชื้อเพลิงที่จำเป็นสำหรับนำไปใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตรและการขนส่งพืชผล  

เมื่อวันพฤหัสบดี (28 ธ.ค.) รายงานจากเครือข่ายเกษตรกรลาวระบุว่าประเด็นดังกล่าวเป็นวาระสำคัญในการประชุมประจำปีของเครือข่ายฯ ซึ่งจัดขึ้นที่แขวงเชียงขวางทางตอนเหนือเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. โดยมีหน่วยงานท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และอุตสาหกรรมการเกษตรจากทั่วประเทศเข้าร่วม

หนึ่งในผู้แทนกล่าวว่าภาวะเงินเฟ้อทำให้ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งหมายความว่าเกษตรกรต้องแบกรับภาระกาเกษตรกรลาวเจอพิษ 'เงินกีบ' อ่อนค่า ราคาปุ๋ย-เมล็ดพืช-เชื้อเพลิงพุ่ง รใช้จ่ายด้านเงินทุนที่เพิ่มขึ้น

ระหว่างการประชุมข้างต้น กลุ่มผู้เข้าร่วมได้ยื่นรายงานการทำงานของเครือข่ายเกษตรกรระดับชาติและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกข้าว ชา กาแฟ และผักในปี 2023 และแผนงานสำหรับปี 2024

คำมุน ไชยมานี ประธานเครือข่ายฯ กล่าวในที่ประชุมว่าเราจะปรับปรุงระบบการผลิตทางการเกษตรโดยร่วมมือกับหุ้นส่วน เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกสวนครัวเพื่อปรับปรุงโภชนาการในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนสร้างโรงเรือน

กระทรวงเกษตรและป่าไม้ของลาว แนะนำให้ลดการนำเข้าพืชผักบางชนิดและผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ เพื่อช่วยกระตุ้นการเพาะปลูกพืชเหล่านี้ในลาว และจัดการกับภาวะเงินเฟ้อ

ขณะเดียวกัน รัฐบาลลาวสนับสนุนให้เกษตรกรและกลุ่มผู้ผลิตจัดหาสินค้าเข้าสู่ตลาดภายในประเทศมากขึ้นและผลิตเพื่อการส่งออกมากขึ้น เนื่องจากจะช่วยนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในลาว และลดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง