รีเซต

จีนจัดสรรเบี้ยยังชีพให้ประชาชนเพิ่มขึ้นในปี 2020

จีนจัดสรรเบี้ยยังชีพให้ประชาชนเพิ่มขึ้นในปี 2020
Xinhua
28 ธันวาคม 2563 ( 18:45 )
78
จีนจัดสรรเบี้ยยังชีพให้ประชาชนเพิ่มขึ้นในปี 2020

ปักกิ่ง, 28 ธ.ค. (ซินหัว) -- กระทรวงกิจการพลเรือนของจีนรายงานว่าเบี้ยยังชีพสำหรับชาวเมืองและชาวชนบทจีนในปี 2020 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 และร้อยละ 11.3 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน

 

ข้อมูลสถิติของกระทรวงฯ ระบุว่าเบี้ยยังชีพโดยเฉลี่ยในเขตชนบทในปี 2020 อยู่ที่ 5,842 หยวน (ประมาณ 26,970 บาท) ต่อคนต่อปี ขณะเบี้ยยังชีพโดยเฉลี่ยในเขตเมืองสูงถึง 665 หยวน (ประมาณ 3,070 บาท) ต่อคนต่อเดือน หรือคิดเป็น 7,980 หยวน (ประมาณ 36,840 บาท) ต่อคนต่อปีอนึ่ง จีนได้ขยายสิทธิประกันสังคมครอบคลุมเด็กกำพร้าและเด็กที่ไม่ได้รับการดูแลในปีนี้ ทำให้มีเด็กกลุ่มดังกล่าวได้รับเบี้ยยังชีพเป็นครั้งแรกกว่า 247,000 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง