รีเซต

4 ประเทศอาเซียนเฮ!! พบยอดผู้ติดเชื้อโควิดเป็น 0

4 ประเทศอาเซียนเฮ!! พบยอดผู้ติดเชื้อโควิดเป็น 0
มติชน
16 พฤษภาคม 2563 ( 21:20 )
1.4K
2
4 ประเทศอาเซียนเฮ!! พบยอดผู้ติดเชื้อโควิดเป็น 0
4 ประเทศอาเซียนเฮ!! ไทย-บรูไน-กัมพูชา-ลาวยอดผู้ติดเชื้อโควิดเป็น0

ส่องอาเซียน – เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) เปิดเผยสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ดังนี้

จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-อินโดนีเซีย +529 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 17,025 ราย)
-สิงคโปร์ +465 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 27,356 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +214 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 12,305 ราย)
-มาเลเซีย +17 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 6,872 ราย)
-เวียดนาม +4 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 318 ราย)
-พม่า +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 182 ราย)
-ไทย +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,025 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง