รีเซต

จีนผุดโครงการนำร่องส่งเสริม 'ศิลปะพื้นบ้าน'

จีนผุดโครงการนำร่องส่งเสริม 'ศิลปะพื้นบ้าน'
Xinhua
13 พฤศจิกายน 2565 ( 09:56 )
26
จีนผุดโครงการนำร่องส่งเสริม 'ศิลปะพื้นบ้าน'

หนานชาง, 12 พ.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันพฤหัสบดี (10 พ.ย.) สำนักสารนิเทศแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเมืองนำร่อง 8 แห่ง ร่วมเปิดตัวโครงการนำร่องเพื่อการปกป้องและส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านผ่านการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ณ พิธีเปิดการประชุมลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ (International Copyright Forum) ประจำปี 2022 ในมณฑลเจียงซีทางตะวันออก โดยมีจุดมุ่งหมายส่งเสริมการสืบทอดและการพัฒนาวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมอันงดงามเมืองนำร่องทั้งแปดนั้นรวมถึงเมืองจิ้นเฉิงในมณฑลซานซี เมืองหวงซานในมณฑลอันฮุย เมืองเหวยฟางในมณฑลซานตง และเมืองปี้เจี๋ยในมณฑลกุ้ยโจวกลุ่มพื้นที่นำร่องข้างต้นจะสำรวจและสร้างสรรค์รูปแบบ ตัวอย่าง และกลไกของงานลิขสิทธิ์ด้านศิลปะพื้นบ้าน ปลุกจิตสำนึกทางสังคมในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ศิลปะพื้นบ้าน และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมลิขสิทธิ์ศิลปะพื้นบ้านคุณภาพสูงอนึ่ง การประชุมฯ เปิดฉากขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี (10 พ.ย.) ในเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น ซึ่งมักถูกเรียกว่า "นครหลวงเครื่องลายคราม" เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมเซรามิกทั้งในและต่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง