รีเซต

จีนบูรณะ 'ซากอาณาจักรลึกลับโบราณ' อายุ 2,000 ปี เสร็จสิ้นแล้ว

จีนบูรณะ 'ซากอาณาจักรลึกลับโบราณ' อายุ 2,000 ปี เสร็จสิ้นแล้ว
Xinhua
4 ธันวาคม 2563 ( 15:58 )
373
จีนบูรณะ 'ซากอาณาจักรลึกลับโบราณ' อายุ 2,000 ปี เสร็จสิ้นแล้ว

อุรุมชี, 4 ธ.ค. (ซินหัว) -- คณะนักอนุรักษ์วัฒนธรรมจีนได้ดำเนินการซ่อมแซมซากเมืองโบราณแบบเร่งด่วนจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเมืองโบราณในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนแล้วแห่งนี้ เชื่อกันว่าว่าเป็นส่วนหนึ่งของ "อาณาจักรโหลวหลาน" ในอดีตกาล

 

โหลวหลานเป็นนิคมที่เคยรุ่งเรืองในอดีต สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน เพื่อรองรับผู้ค้าที่เดินทางผ่านเส้นทางสายไหมโบราณ ทว่าเวลาที่ผันผ่านทำให้เหตุการณ์เกี่ยวกับโหลวหลานเลือนหายไปอย่างลึกลับ คงเหลือเพียงสถานที่ตั้งปัจจุบันในแถบทุรกันดารของอำเภอรั่วเชียงทางตอนใต้ของซินเจียง

 

ปี 2019 คณะนักอนุรักษ์พบว่าฐานสถูปและบ้านสามหลังที่ขุดพบบริเวณซากโบราณได้พังทลายลงหลายส่วน โดยโครงสร้างได้รับความเสียหายจากรอยแตก หลุมโพรง และการกัดเซาะ ทางการจึงเริ่มงานซ่อมแซมเมื่อเดือนมิถุนายนปี 2020 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งแก่โครงสร้างพื้นดินของบ้านทั้งสามหลังและซากสถูปโจวเผิง

 

วิศวกรอาวุโสประจำบริษัท สถาบันวิจัยตะวันตกเฉียงเหนือ จำกัด (Northwest Research Institute Co., Ltd.) สังกัดกลุ่มบริษัทวิศวกรรมการรถไฟจีน (China Railway Engineering Group Ltd.) กล่าวว่าทีมวิศวกรของบริษัทฯ ได้นำดินเหนียวจากพื้นที่ใกล้เคียงมาใช้เสริมความแข็งแรง เพื่อป้องกันไม่ให้ซากที่อยู่บนดินทรุดตัว นอกจากนั้นพวกเขายังทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS) เพื่อปกป้องซากปรักหักพังในรูปแบบดิจิทัลอีกด้วย

 

"เราสร้างแฟ้มข้อมูลดิจิทัลเพื่อบันทึกขนาดผนังของซากโบราณ ตลอดจนความหนาของหินและดิน หากซากโบราณได้รับความเสียหายจากการกัดเซาะของพายุทรายในอนาคต เราจะสามารถวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบูรณะซ่อมแซมได้"ทั้งนี้ มีการค้นพบกำแพงเมืองของโบราณสถานทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแห่งนี้ โดยกำแพงแต่ละด้านมีความยาวประมาณ 330 เมตร

 

สถูปถูกสร้างไว้บริเวณมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนฐานบ้านตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของซากเมืองนักโบราณคดีเชื่อว่าซากโบราณแห่งนี้เป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่ตั้งขึ้นโดยอาณาจักรโหลวหลาน โดยโหลวหลานได้โยกย้ายเมืองหลวงจำนวนหลายครั้ง สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำ ภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรค หรือสงคราม และอาณาจักรโบราณแห่งนี้ได้สูญหายไปอย่างสมบูรณ์ในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907)

 

ซากเมืองลึกลับนี้ถูกพบครั้งแรกโดยสเวน เฮดิน (Sven Hedin) นักผจญภัยชาวสวีเดน ในปี 1901 และตลอดหลายปีที่ผ่านมานักโบราณคดีได้ขุดค้นพบโบราณวัตถุจากอาณาจักรโหลวหลานจำนวนมาก อาทิ เหรียญยุคราชวงศ์ฮั่น (202 ปีก่อนคริสตกาล - ค.ศ. 220) เครื่องสัมฤทธิ์ เครื่องเขิน และผ้าไหม

 

(แฟ้มภาพซินหัว : ภาพเปรียบเทียบซากสถูปก่อนและหลังการดำเนินงานบูรณะ วันที่ 14 พ.ย. 2019 และ 20 ต.ค. 2020 ตามลำดับ บริเวณซากอาณาจักรโหลวหลานโบราณ ในอำเภอรั่วเชียง เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน)

 

(แฟ้มภาพซินหัว : นักอนุรักษ์วัฒนธรรมบูรณะซากห้อง 3 ห้อง บริเวณซากอาณาจักรโหลวหลานโบราณ ในอำเภอรั่วเชียง เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 12 ก.ย. 2020)

 

(แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่คุ้มครองโบราณวัตถุทำการสร้างไฟล์ดิจิทัลของซากสถูปด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์ 3 มิติ บริเวณซากอาณาจักรโหลวหลานโบราณ ในอำเภอรั่วเชียง เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 20 ต.ค. 2020)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง