รีเซต

เช็กรายชื่อเซฟโซน 5 จังหวัดอากาศดีที่สุดในไทย

เช็กรายชื่อเซฟโซน 5 จังหวัดอากาศดีที่สุดในไทย
TNN ช่อง16
19 มีนาคม 2564 ( 19:16 )
205
เช็กรายชื่อเซฟโซน 5 จังหวัดอากาศดีที่สุดในไทย

วันนี้ ( 19 มี.ค. )ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ โฆษกศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) เปิดรายงานคุณภาพอากาศ 5 จังหวัดอากาศดีที่สุดในประเทศไทย ปี 2563 โดยใช้ค่าเฉลี่ย PM2.5 ตั้งแต่มกราคม-ธันวาคม 2563 ในทุกจังหวัดที่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษติดตั้งอยู่

 

ทั้งนี้พบว่า ในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน 2563 ภาคใต้มีค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 น้อยที่สุดในประเทศไทย (ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ มิถุนายน-กันยายน 2563 อยู่ที่ 11-16 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.))

 

เมื่อเมื่อจัดอับดับ 5 จังหวัดอากาศดีที่สุดในประเทศไทย พบว่า สตูล ยะลา ภูเก็ต สุราษฏร์ธานี และสงขลา มีค่า PM2.5 ต่ำที่สุด จากค่าเฉลี่ยทั้งปีตั้งแต่มกราคม - ธันวาคม 2563 และมลพิษอากาศอื่นๆ ได้แก่ ก๊าซโอโซนเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (มาตรฐานไม่เกิน 70 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb)) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 8 ชั่วโมง (มาตรฐานไม่เกิน 9 ส่วนในล้านส่วน (ppm)) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (มาตรฐานไม่เกิน 170 ppb) และ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1ชั่วโมง (มาตรฐานไม่เกิน 300 ppb) PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบม.) อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

อย่างไรก็ตาม หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง จะมีปัญหาหมอกควันในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงหน้าแล้งของภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง มีโอกาสเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุ ทั้งป่าพรุภายในประเทศ และป่าพรุบริเวณเกาะสุมาตรา และสถานการณ์ไฟป่าดังกล่าว อาจก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งหากกระแสลมดังกล่าวพัดผ่านจุดความร้อนและกลุ่มควันในอนุภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยจะมีโอกาสได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันข้ามแดน ซึ่งจะได้รับผลกระทบเป็นระยะสั้น เนื่องจากพื้นที่ภาคใต้มีการหมุนเวียนของอากาศได้ดี


 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง