289 วันเสร็จ! อู่ฮั่นสร้าง 'โรงพยาบาล 1,000 เตียง' ชั้นนำระดับประเทศ

289 วันเสร็จ! อู่ฮั่นสร้าง 'โรงพยาบาล 1,000 เตียง' ชั้นนำระดับประเทศ
Xinhua Thai
22 กรกฎาคม 2564 ( 15:20 )
13
289 วันเสร็จ! อู่ฮั่นสร้าง 'โรงพยาบาล 1,000 เตียง' ชั้นนำระดับประเทศ

 

อู่ฮั่น, 22 ก.ค. (ซินหัว) -- โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลถงจี้ แอโรสเปซ ซิตี (Tongji Aerospace City Hospital) ในนครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีน ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทไชน่า คอนสตรัคชัน เติร์ด เอนจิเนียริง บูโร (China Construction Third Engineering Bureau) เสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันพุธ (21 ก.ค.) หลังใช้เวลาก่อสร้างรวม 289 วัน

 

 

โรงพยาบาลถงจี้ แอโรสเปซ ซิตี เป็นโรงพยาบาลระดับแถวหน้าของประเทศ และเป็น 1 ใน 6 โครงการสาธารณสุขสำคัญของโครงการ "2 โรงพยาบาล 4 เขต" ของอู่ฮั่น ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ราว 2 แสนตารางเมตร ประกอบด้วยเตียงผู้ป่วยติดเชื้อ 200 เตียง และเตียงผู้ป่วยทั่วไป  800 เตียง สามารถปรับเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลพิเศษ ขนาด 1,000 เตียง หากเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขต่างๆ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง