รีเซต

รมช.สธ.เปิดโรงพยาบาลระยองสาขาตะพง

รมช.สธ.เปิดโรงพยาบาลระยองสาขาตะพง
77ข่าวเด็ด
7 พฤษภาคม 2563 ( 07:26 )
144
รมช.สธ.เปิดโรงพยาบาลระยองสาขาตะพง

กระทรวงสาธารณสุข นำร่องเปิดโรงพยาบาลระยอง สาขาตะพง เพื่อดูแล ประชาชนชาวจังหวัดระยองทุกสิทธิการรักษาให้ได้รับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้ง 4 มิติ

 

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00น. ณ อาคารตะพงรวมใจ ไออาร์พีซี ต.ตะพง อ.เมือง ระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เปิดโรงพยาบาลระยองสาขาตะพงและทำบันทึกข้อตกลง เพื่อดูแลประชาชนชาวจังหวัดระยองทุกสิทธิการรักษาให้ได้รับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้ง 4 มิติ โดยมี นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภคและโลจิสติกส์ นายยศธน กิ่งวงษา ผู้จัดการส่วนชุมชน และรัฐกิจสัมพันธ์ นางสาวอาภา รติยานุวัฒน์ ผู้จัดการแผนกสื่อและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ประชาชน อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี

 

 

วัตถุประสงค์ในการเปิดโรงพยาบาลระยองสาขาตะพงและทำบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เพื่อดูแลประชาชนชาวจังหวัดระยองทุกสิทธิการรักษาให้ได้รับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้ง 4 มิติ ซึ่งประกอบด้วยด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันควบคุมโรค ด้านการรักษา และด้านการฟื้นฟู ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพที่ดี

 

 

 

ในรายละเอียดบันทึกข้อตกลง จะเป็นแนวทางการพัฒนาบริการด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้บุคลากรทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง กับโรงพยาบาลระยอง ร่วมกันแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผนการพัฒนาบริการด้านสาธารณสุข และมีการจัดกิจกรรมอื่นๆร่วมกัน โดยโรงพยาบาลระยองรับผิดชอบดูแลและสนับสนุนบุคลากรสาธารณสุข วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ในการให้บริการประชาชนเพื่อให้การบริการประชาชนได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง