รีเซต

จีนเตือนบริษัท-บุคคล ระวังการขายสารที่สามารถใช้ผลิต 'ยาเสพติด'

จีนเตือนบริษัท-บุคคล ระวังการขายสารที่สามารถใช้ผลิต 'ยาเสพติด'
Xinhua
17 พฤศจิกายน 2566 ( 15:10 )
49
จีนเตือนบริษัท-บุคคล ระวังการขายสารที่สามารถใช้ผลิต 'ยาเสพติด'

(แฟ้มภาพซินหัว : จัตุรัสเทียนอันเหมินที่แกนกลางปักกิ่ง ในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 6 ต.ค. 2023)

ปักกิ่ง, 17 พ.ย. (ซินหัว) -- หน่วยงานต่อต้านยาเสพติดของจีนออกหนังสือเวียนเตือนบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การค้า และการลักลอบขนยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ตลอดจนสารที่ใช้สำหรับการผลิตยาเสพติดหนังสือเวียนฉบับดังกล่าว ซึ่งออกโดยสำนักงานของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติจีน เมื่อวันพฤหัสบดี (16 พ.ย.) ยังเตือนถึงความเสี่ยงของการใช้เขตอำนาจรัฐนอกดินแดนโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ ต่อการจำหน่ายสารเคมีที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีควบคุม (non-schedule) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง