รีเซต

กัมพูชาเปิดฉาก 'ประชุมสุดยอดอาเซียน' มุ่งรับมือความท้าทายร่วมกัน

กัมพูชาเปิดฉาก 'ประชุมสุดยอดอาเซียน' มุ่งรับมือความท้าทายร่วมกัน
Xinhua
11 พฤศจิกายน 2565 ( 15:00 )
36
กัมพูชาเปิดฉาก 'ประชุมสุดยอดอาเซียน' มุ่งรับมือความท้าทายร่วมกัน

พนมเปญ, 11 พ.ย. (ซินหัว) -- วันศุกร์ (11 พ.ย.) กรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา เปิดฉากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 40 และ 41 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นประเด็นสำคัญด้านกระบวนการสร้างชุมชนอย่างต่อเนื่อง การฟื้นตัวหลังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ความท้าทายด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคและโลก และอื่นๆ

 

สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวกระตุ้น 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาของภูมิภาค ระหว่างพิธีเปิดการประชุมฯฮุนเซนเรียกร้องการสร้างอาเซียนเป็นชุมชนที่รวมเป็นหนึ่ง ครอบคลุม ยืดหยุ่น ตั้งอยู่บนกฎระเบียบ และรักษาความเป็นศูนย์กลางของสถาปัตยกรรมระดับภูมิภาคที่กำลังพัฒนา ควบคู่กับการเดินหน้าสร้างความร่วมมือจากภายนอกที่อาศัยความไว้วางใจซึ่งกันและกันและความเคารพต่อสันติภาพ ความมั่นคง และการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในระดับภูมิภาคและโลกฮุนเซนกล่าวว่าเอกสารสรุปการประชุมกว่า 100 ฉบับจะถูกปรับใช้และบันทึกระหว่างการประชุมฯ โดยเหล่าผู้นำอาเซียนจะออกแถลงการณ์สามฉบับ ได้แก่ แถลงการณ์ผู้นำอาเซียนเนื่องในวาระครบรอบ 55 ปีการสถาปนาอาเซียน แถลงการณ์วิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยการรับมือความท้าทายร่วมกัน และแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยวาระการเชื่อมโยงอาเซียนหลังปี 2025 เมื่อสิ้นสุดการประชุมข้างต้นฮุนเซนยังเรียกร้องการตัดสินใจที่ถูกต้อง นโยบาย และแนวทางที่เป็นจริง เพื่อจัดการกับความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในอาเซียนและทั่วโลกที่ยังคงเปราะบางและแบ่งแยกทั้งนี้ กัมพูชารับตำแหน่งเป็นประธานอาเซียนในปี 2022 โดยมีกำหนดการประชุมสุดยอดอาเซียนในวันที่ 11-13 พ.ย. นี้อนึ่ง ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1967 ประกอบด้วยบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยอินโดนีเซียจะรับตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2023

ข่าวที่เกี่ยวข้อง