รีเซต

"วุฒิสภา" มอบเงินช่วยเหลือพร้อมให้กำลังใจชาว จ.พิจิตร

"วุฒิสภา" มอบเงินช่วยเหลือพร้อมให้กำลังใจชาว จ.พิจิตร
TNN ช่อง16
30 พฤษภาคม 2566 ( 10:48 )
54
"วุฒิสภา" มอบเงินช่วยเหลือพร้อมให้กำลังใจชาว จ.พิจิตรเมื่อที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ศาลาการเปรียญวัดเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  วุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา นำโดยนายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา และว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้แทนสมาชิกวุฒิสภาในการเดินทางไปเยี่ยมเยียน มอบเงินช่วยเหลือ พร้อมทั้งให้กำลังใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์วาตภัยครั้งรุนแรงที่พัดถล่มบริเวณโรงเรียนวัดเนินปอ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566และส่งผลให้โดมอาคารกีฬาในร่มพังถล่ม ทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งมีผลให้สังคมไทยเกิดความรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างมากต่อเหตุการณ์ความสูญเสียในครั้งนี้ 


วุฒิสภาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความสูญเสียดังกล่าว และได้มอบหมายให้นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา เป็นผู้แทนในการเดินทางไปเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต ครอบครัวละ 10,000 บาท รวมจำนวน 7 ครอบครัว และมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวนคนละ 3,000 บาท รวมจำนวน 18 คน พร้อมทั้งมอบเงินเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายจากเหตุการณ์วาตภัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอให้กำลังใจกับครอบครัวผู้สูญเสีย ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้เกี่ยวข้องมาในโอกาสนี้ด้วยทั้งนี้  นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการ ได้กล่าวยืนยันว่า วุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา จะยังคงเดินหน้าเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้วุฒิสภาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และร่วมสร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือและแบ่งปัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง