รีเซต

ธ.ก.ส.เติมทุน 1.5 แสนล้าน เสริมแกร่ง SME เกษตร

ธ.ก.ส.เติมทุน 1.5 แสนล้าน เสริมแกร่ง SME เกษตร
TNN ช่อง16
30 สิงหาคม 2565 ( 10:46 )
49
ธ.ก.ส.เติมทุน 1.5 แสนล้าน เสริมแกร่ง SME เกษตร

ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ เปิดเผยว่า ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม 

ธ.ก.ส.จึงเตรียมผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ วงเงินรวม 1.5 แสนล้านบาท ได้แก่ สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย เน้นสนับสนุนสหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้านและกลุ่มเกษตรกร ในการขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อต่อยอดธุรกิจ สร้างรายได้ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ่านการแปรรูปผลผลิต วงเงินรวม 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี 


และที่สำคัญจะมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เกษตรหัวขบวนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Smart Farmer) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีใจรักอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด ที่พร้อมนำความรู้กลับไปพัฒนาและต่อยอดธุรกิจที่บ้านเกิด ผ่านสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ และสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี วงเงินรวม 90,000 ล้านบาท เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักเศรษฐกิจชีวภาพ( Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) หรือ BCG ด้วยการทำเกษตรแบบอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาด รวมถึงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว วงเงิน 15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยที่เก็บจากรายย่อย MRR – (0.5 – 1) ต่อปี เป็นต้น

ข้อมูลจาก : TNN ONLINE

ภาพจาก : TNN

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง