รีเซต

BA ปี 66 พลิกมีกำไร 3.11 พันลบ. จ่ายปันผล 0.50 บาท XD 6 มี.ค. 67

BA ปี 66 พลิกมีกำไร 3.11 พันลบ. จ่ายปันผล 0.50 บาท XD 6 มี.ค. 67
ทันหุ้น
22 กุมภาพันธ์ 2567 ( 13:53 )
25
BA ปี 66 พลิกมีกำไร 3.11 พันลบ. จ่ายปันผล 0.50 บาท XD 6 มี.ค. 67

#BA #ทันหุ้น-บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) หรือ BA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ในปี 2566 มีกำไร 3,110.03 ล้านบาท เทียบกับปี 2565 ที่ขาดทุน 2,110.18 ล้านบาท โดยมีรายได้ในปี 2566 ที่ 21,732.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70.6% เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 12,742.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้จากบัตรโดยสารของธุรกิจการบิน 68.6% รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน 19.6% และธุรกิจสนามบิน 2.0% 

 

โดยบริษัทมีรายได้จากบัตรโดยสารของธุรกิจการบิน จำนวน 14,913.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,462.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 76.5% จากจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2566 บริษัทขนส่งผู้โดยสารจำนวน 3.9 ล้านคน มีจำนวนเที่ยวบิน 44,774 เที่ยวบิน และอัตราขนส่งผู้โดยสารเฉลี่ยอยู่ที่ 79.2% ปรับปรุงดีขึ้น

 

บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งเป็นรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน 4,269.5 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2565 โดยเพิ่มขึ้น 68.5% มาจากรายได้ของบริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟล์ทเซอร์วิส จำกัด จำนวน 2,465.1 ล้านบาท หรือ 11.3% ของรายได้รวม 

 

โดยในปี 2566 การเติบโตของปริมาณอุปสงค์ในการเดินทางเพิ่มสูงขึ้น บริษัทได้เพิ่มความถี่เที่ยวบินเพื่อรองรับปริมาณการเดินทางของนักท่องเที่ยวในเส้นทางที่มีความต้องการเดินทางสูง เช่น เส้นทางกรุงเทพ-สมุย กรุงเทพ-ภูเก็ต ภูเก็ต-สมุย กรุงเทพ-พนมเปญ กรุงเทพ-เสียมราฐ และสมุย-สิงคโปร์ เป็นต้น รวมถึงเปิดให้บริการเส้นทางบินเพิ่มเติมคือเส้นทาง ลำปาง-แม่ฮ่องสอน และสมุย-ดอนเมือง ส่งผลให้ในปี 2566 บริษัทขนส่งผู้โดยสาร 3.9 ล้านคน เพิ่มขึ้น 49.5% เมื่อเทียบกับปี 2565 และฟื้นตัวได้ 67.6% ของช่วงก่อนโควิด-19 

 

**ปันผล

 

คณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 สำหรับผลดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 6 มี.ค. 2567 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 7 มี.ค. 2567 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เม.ย. 2567 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง