รีเซต

บอร์ด ICHI ไฟเขียวปันผล 0.50 บาท/หุ้น กำหนดจ่าย 6 ธ.ค.

บอร์ด ICHI ไฟเขียวปันผล 0.50 บาท/หุ้น กำหนดจ่าย 6 ธ.ค.
ทันหุ้น
8 พฤศจิกายน 2566 ( 17:46 )
91
บอร์ด ICHI ไฟเขียวปันผล 0.50 บาท/หุ้น กำหนดจ่าย 6 ธ.ค.

#ICHI #ทันหุ้น-บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ ICHI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิในงวดผลดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. ถึง 30 ก.ย. 2566 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 650 ล้านบาท ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 ธันวาคม 2566

 

นอกจากนี้คณะกรรมการได้อนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ด้วยการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคืนให้บริษัท พรีดิกทีฟ จำกัด หรือ PDT จำนวน 5,036 หุ้น รวมเป็นเงิน 92.60 ล้านบาท เนื่องจาก PDT มีผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง