รีเซต

รมว.พณ. ตรวจด่านตากใบ - โก-ลก เร่งอำนวยความสะดวก นทท.

รมว.พณ. ตรวจด่านตากใบ - โก-ลก เร่งอำนวยความสะดวก นทท.
TNN ช่อง16
21 พฤศจิกายน 2565 ( 19:16 )
83
รมว.พณ. ตรวจด่านตากใบ - โก-ลก เร่งอำนวยความสะดวก นทท.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่ด่านโก-ลก และด่านตากใบ จังหวัดนราธิวาส พร้อมประชุมส่วนราชการในจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สะดวกในการข้ามแดนไทย-มาเลเซีย และเร่งรัดยอดการค้าชายแดน ซึ่งด่านโก-ลก และด่านตากใบ ถือเป็นด่านสำคัญจากทั้งหมด 9 ด่านในการค้าชายแดนภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันเปิดทำการครบทุกด่านแล้วจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

โดยที่ด่านสุไหงโก-ลก ที่ประชุม มีความเห็นขอให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เร่งดำเนินการตรวจคนเข้าเมือง ในช่วงวันพฤหัสบดี ถึงวันเสาร์ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีชาวมาเลเซีย เข้าประเทศมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามการร้องขอของภาคเอกชน และประชาชน ได้ร้องขอให้มีการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว และผู้ค้าขายแดนในมาเลเซีย เพื่อลดระยะเวลาการตรวจคนเข้ามือง และรองรับนักท่องเที่ยว การเติบโตทางเศรษฐกิจ และให้ศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ประสานงานกับมาเลเซียในการขยายระยะเวลาเปิดด่าน หลังประเทศไทย มีประกาศขยายเวลาทำการใหม่เป็น 05.00-21.00 น.แล้ว พร้อมให้กระทรวงคมนาคม ประสานงานภายในในขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้ายานพาหนะให้นักท่องเที่ยว และผู้ค้าชายแดนนำข้ามด่านโก-ลก มายังนราธิวาส ให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น เหมือนด่านในภาคอีกสาน ซึ่งด่านโก-ลกนั้น เมื่อปี 2564 มียอดการส่งออกที่ด่านไปยังมาเลเซียกว่า 1,500 ล้านบาท แต่ในปีนี้ ยอดส่งออก 9 เดือน สามารถส่งออกไปได้แล้วกว่า 1,230 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี ดังนั้น การอำนวยความสะดวกในขั้นตอนต่าง ๆ นั้น จึงมีความสำคัญ   

ขณะที่ ด่านตากใบ เปิดทำการปกติ ซึ่งกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง และการนำสินค้าข้ามแดน จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ แต่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตากใบ มีชุมชนตาบา และค้าขายอาหารให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย แต่เมื่อด่านเปิดทำการ กลับมีกำแพงบริเวณหน้าด่านกั้น ทำให้นักท่องเที่ยว ไม่สามารถข้ามไปซื้อของในเขตชุมชนได้ จึงมอบหมายให้ ศอ.บต. และผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องเร่งหาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย สามารถไปจับจ่ายซื้อของชาวบ้านได้ ซึ่งยอดการค้าที่ด่านตากไบนั้น ยังไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งก่อนเกิดปัญหาโควิด-19 นั้น มียอดการค้ากว่า 1,000 ล้านบาท แต่เมื่อประสบปัญหาโควิด-19 ยอดเหลือเพียงประมาณ 1 ล้านบาท และตั้งแต่มกราคม 2565 จนถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมา พบสัญญาณที่ดี มียอดการค้าแล้วกว่า 4 ล้านบาท แต่มีปัญหา เพราะแพขนานยนต์ ไม่สามารถใช้งานได้ และอบจ. กำังเร่งปรับปรุงให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้ จึงหวังว่า ยอดการค้าที่ด่านตากใบ จะสามารถกลับไปสู่ยอดกว่า 1,000 ล้านได้


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง