รีเซต

คนไทยในอังกฤษเช็คด่วน สถานทูตแจ้งเปลี่ยนระบบลงทะเบียนกลับบ้านออนไลน์-เพิ่มเที่ยวบิน

คนไทยในอังกฤษเช็คด่วน สถานทูตแจ้งเปลี่ยนระบบลงทะเบียนกลับบ้านออนไลน์-เพิ่มเที่ยวบิน
มติชน
26 กันยายน 2563 ( 08:34 )
670
คนไทยในอังกฤษเช็คด่วน สถานทูตแจ้งเปลี่ยนระบบลงทะเบียนกลับบ้านออนไลน์-เพิ่มเที่ยวบิน
เฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ แจ้งเรื่องการเดินทางกลับประเทศไทยของพี่น้องคนไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไปความว่า
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID- 19 ในประเทศไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ รวมทั้งทางการไทยมีความพร้อมและมาตรการรองรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากต่างประเทศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ และได้ผ่อนปรนมาตรการจำกัดการสัญจรระหว่างประเทศโดยอนุญาตให้สายการบินพาณิชย์เริ่มทำการบินเข้าประเทศไทยได้อย่างเป็นขั้นตอน
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จึงได้ร่วมกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และบริษัทการบินไทย วางมาตรการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ดังนี้
เพิ่มเที่ยวบินเส้นทางลอนคอน-กรุงเทพฯ เป็น 4 เที่ยวบินต่อเดือน โดยสายการบินไทยจะให้บริการวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป (เที่ยวบิน TG917 ออกเดินทางจากท่าอากาศยาน Heathrow, Terminal 2 เวลา 21.25 น.
เพิ่มทางเลือกในการสำรองที่นั่ง โดยผู้เดินทางสามารถชื่อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากสายการบินไทยตามช่องทางปกติที่เว็บไซต์ htps://www.thaiairways.com/ และติดต่อทางอีเมล์ Thaiticketing@thaiairways.co.uk สำหรับผู้ที่มีบัตรโดยสารเดิมอยู่แล้ว
ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบัตรโดยสารเครื่องบินเนื่องจากราคาบัตรโดยสารเครื่องบินจะเป็นไปตามกลไกตลาด และจะสามารถประหยัดค่าเดินทางได้หากมีการวางแผนเดินทางที่ดี
เพิ่มความสะดวกด้วยระบบขอหนังสือรับรองการเดินทางออนไลน์ใหม่เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลจากส่วนกลาง เนื่องจากยังมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาความเข้มงวดในการควบคุมโรคภายในประเทศไทย ทั้งมาตรการก่อนการเดินทาง
อาทิ ข้อกำหนดให้ผู้เดินทางต้องมีหนังสือรับรองในการเดินทาง (Certificate of Entry) ผ่านระบบออนไลน์นี้ ใบรับรองสุขภาพ Fit to Fly ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และมาตรการเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว อาทิ การกักตัวเพื่อดูอาการ 14 วันในสถานที่ที่ทางการกำหนด บับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ขอความร่วมมือผู้เดินทางได้โปรดให้ข้อมูลที่จำเป็นผ่านระบบออนไลน์ที่ออกแบบใหม่ เพื่อประโยชน์ของท่านเอง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ท่าน ตลอดจนการรักษาประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ให้ทราบทาง Facebook และเว็บไซต์
นอกจากนี้ สำหรับชาวต่างชาติและคนไทยที่เลือกจะไปกักตัวโดยเสียค่าใช้จ่ายเองในโรงแรมทางเลือก Alternative State Quarantine (ASQ) นั้น นอกเหนือจากสายการบินไทยแล้ว ท่านยังสามารถเลือกเดินทางโดยสายการบินอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาต
ให้ทำการบินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ได้แก่ EVA Air, Emirates, Etihad, Qatar Airways และ Singapore Airlines โดยซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของสายการบินหรือผ่านตัวแทนจำหน่าย
พบกับระบบใหม่เพื่อลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง