เช็กรายชื่อ "โรงพยาบาล" งดรับผู้ป่วยใหม่ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน

เช็กรายชื่อ "โรงพยาบาล" งดรับผู้ป่วยใหม่ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
TNN ช่อง16
17 กรกฎาคม 2564 ( 18:02 )
37
เช็กรายชื่อ "โรงพยาบาล" งดรับผู้ป่วยใหม่ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน

วันนี้ (17 ก.ค.64) โรงพยาบาลหลายแห่งงดรับผู้ป่วยใหม่กรณีไม่จำเป็นฉุกเฉิน ผู้ป่วยนัดหมายใช้วิธีการตรวจทางไกลและรับยาทางไปรษณีย์ ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ อย่างโรงพยาบาลรามาธิบดีขณะนี้มีบุคลากรแพทย์ติดเชื้อสะสมกว่า 300 ราย ทำให้ขาดแคลนบุคลากรดูแลผู้ป่วย 


โรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกาศ งดผ่านตัดที่นัดล่วงหน้า (Elective Case) ทุกประเภท ยกเว้นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินเท่านั้น งดการให้บริการที่ห้องฉุกเฉิน ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ลดการตรวจที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก นัดตรวจทางไกล Telemedicine และรับยาทางไปรษณีย์ เพื่อลดการตรวจที่หน่วยผู้ป่วยนอก นัดตรวจทางไกลและรับยาทางไปรษณีย์ หลังสถานการณ์การระบาดของโควิดรุนแรง ทำให้ขณะนี้ทางโรงพยาบาลรับผู้ป่วยโควิดไว้ดูแลกว่า 1,000 ราย ผู้ป่วยแยกกักตัวที่บ้าน 350 ราย และรอค้างที่ห้องฉุกเฉินจำนวนมาก นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อสะสมกว่า 300 ราย ทำให้ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ออกประกาศงดรับผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดหมาย และผู้ป่วยส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลยกเว้นรายที่จำเป็นเร่งด่วน ส่วนผู้ป่วยที่มีนัดหมาย ทางโรงพยาบาลจะติดต่อผู้ป่วยเพื่อบริการทางไกล และให้เฉพาะผู้ป่วยรายที่จำเป็นเท่านั้นเดินทางมาโรงพยาบาล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5- 31 ก.ค.64

โรงพยาบาลตำรวจ

โรงพยาบาลตำรวจ ได้แจ้งงดรับผู้ป่วยใหม่ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน งดรับบริการห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มีความจำเป็นเร่งด่วน งดผ่าตัดในกรณีที่ไม่จำเป็น ลดการให้บริการผู้ป่วยนอก และงดเยี่ยมผู้ป่วยใน 

โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี ได้แจ้งงดรับส่งต่อผู้ป่วยตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง โดยให้เลือกรับบริการที่โรงพยาบาลอื่น หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน 


โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยโควิดตกค้างที่ห้องตรวจโรคฉุกเฉินจำนวนมาก เนื่องจากเตียงรองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอ มี บุคลากรติดเชื้อ และจำนวนมากต้องได้รับการกักตัว เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ ทางรพ.จึงขอปิดการให้บริการ ห้องตรวจโรคฉุกเฉิน และห้องตรวจโรคนอกเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 18 ก.ค. 64 เวลา 18.00 น.

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล แจ้งว่า การให้บริการผู้ป่วยนอก ของดการให้บริการผู้ป่วยใหม่ การรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่น การตรวจวินิจฉัย และการผ่าตัดที่ไม่ฉุกเฉิน เพื่อลดความแออัด และลดความเสี่ยงในภาวะการระบาดของโรคติดต่อ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน VAJIRA COVID LINE โทร. 022443949

ขณะที่ โรงพยาบาลเอกชนอย่างเครือรพ.ธนบุรี ที่ได้เปิดโรงพยาบาลเฉพาะกิจที่มทบ.11 รพ.ราชพิพัฒน์ 2 และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ขณะนี้รับผู้ป่วยโควิดดูแล กว่า 2,000 ราย  ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยสีแดง 93 ราย ผู้ป่วยสีเหลืองกว่า 100 ราย ที่เหลือเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวที่ส่วนใหญ่รักษาตัวอยู่ในฮอสพิเทล   
ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง