รีเซต

จีนตั้งเป้าสร้าง 'ระบบตลาดไฟฟ้ามาตรฐานเดียวกัน' ในปี 2025

จีนตั้งเป้าสร้าง 'ระบบตลาดไฟฟ้ามาตรฐานเดียวกัน' ในปี 2025
Xinhua
28 มกราคม 2565 ( 21:28 )
64
จีนตั้งเป้าสร้าง 'ระบบตลาดไฟฟ้ามาตรฐานเดียวกัน' ในปี 2025

ปักกิ่ง, 28 ม.ค. (ซินหัว) -- วันศุกร์ (28 ม.ค.) แนวปฏิบัติที่ร่วมออกโดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) และสำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติ (NEA) ของจีน เปิดเผยว่าจีนตั้งเป้าที่จะสร้างระบบตลาดไฟฟ้าที่มีมาตรฐานเดียวกันระยะเริ่มต้น ภายในปี 2025 เพื่อทำให้สามารถจัดสรรทรัพยากรพลังงานได้อย่างเหมาะสม ในขอบเขตที่กว้างขึ้น ตลอดจนปรับปรุงเสถียรภาพและความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า

แนวปฏิบัติฯ ระบุว่าภายใต้ระบบดังกล่าว ตลาดไฟฟ้าระดับประเทศ  มณฑล และภูมิภาคจะดำเนินงานร่วมกัน โดยจะปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรและขนาดการซื้อขายพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในตลาดข้ามมณฑลและตลาดข้ามภูมิภาค

ระบบตลาดพลังงานระดับชาติที่มีมาตรฐานเดียวกันนี้จะเสร็จสมบูรณ์โดยพื้นฐานภายในปี 2030 ซึ่งจะทำให้พลังงานใหม่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบในการทำธุรกรรมของตลาด และเป็นการปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรด้านพลังงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

จีนจะศึกษาและส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กลางการค้าพลังงานระดับชาติในเวลาที่เหมาะสม โดยอิงกับแผนผังและการเชื่อมต่อระหว่างกันของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

แนวปฏิบัติฯ ระบุว่าจีนจะพยายามปรับปรุงความสามารถในการปรับตัวของตลาดไฟฟ้า เพื่อให้แหล่งพลังงานซึ่งเป็นพลังงานใหม่ครองสัดส่วนสูง ทั้งกระตุ้นให้มีการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรการเชิงนโยบายอย่างเข้มงวด เพื่อส่งเสริมให้การซื้อขายพลังงานใหม่ในตลาด

ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ จะทำงานในการคิดค้นกลไก เพื่อดำเนินโครงการนำร่องด้านการค้าพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง