TrueID

ฮาร์บินระงับการเรียนการสอนในโรงเรียน สกัดโควิด-19

ฮาร์บินระงับการเรียนการสอนในโรงเรียน สกัดโควิด-19
Xinhua Thai
1 พฤศจิกายน 2564 ( 11:29 )
16
ฮาร์บินระงับการเรียนการสอนในโรงเรียน สกัดโควิด-19

ฮาร์บิน, 1 พ.ย. (ซินหัว) -- นครฮาร์บิน เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน สั่งระงับการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาล ประถม และมัธยมต้นในท้องถิ่นเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันจันทร์ (1 พ.ย.) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

 

เมื่อวันอาทิตย์ (31 ต.ค.) สำนักการศึกษานครฮาร์บินระบุว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปทุกคนต้องเปลี่ยนมาเรียนหนังสือทางออนไลน์ แต่ไม่ออกข้อกำหนดครอบคลุมนักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1-2

 

ด้านคณะกรรมการสุขภาพมณฑลเฮยหลงเจียงรายงานการตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ติดเชื้อในท้องถิ่น 19 ราย ในวันเสาร์ (30 ต.ค.) ซึ่งอยู่ในเขตอ้ายฮุยของเมืองเฮยเหอ 18 ราย ส่วนอีกรายอยู่ในเขตเซียงฟางของนครฮาร์บิน

 

ทั้งนี้ เฮยหลงเจียงมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ติดเชื้อในท้องถิ่นสะสม 55 ราย และผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศ 2 ราย เมื่อนับถึงวันเสาร์ (30 ต.ค.) ที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง