รีเซต

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร รอบเดือน พ.ย. เงินเข้าบัญชีวันไหนเช็กเลย!

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร รอบเดือน พ.ย. เงินเข้าบัญชีวันไหนเช็กเลย!
TNN ช่อง16
8 พฤศจิกายน 2564 ( 12:33 )
229
ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร รอบเดือน พ.ย. เงินเข้าบัญชีวันไหนเช็กเลย!

วันนี้( 8 พ.ย.64) เพจเฟซบุ๊ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประกาศว่า เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่อง ผู้ปกครองท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้ 

กรุงเทพมหานคร   : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต

เมืองพัทยา           : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา 

ส่วนภูมิภาค          : ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

ข้อแนะนำ 

-หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิอยู่เป็นประจำ

-หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)

-หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

-โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199

(ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.)

-ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

-เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน

1.แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) คลิกดาวน์โหลดที่นี่

2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) คลิกดาวน์โหลดที่นี่

3.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง

4.สูติบัตรเด็กแรกเกิด

5.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (กรุงไทย ออมสิน หรือ ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

6.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์)

7.ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ

8.สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใด ที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิในการรับเงินอุดหนุนฯ จ่ายในอัตรา 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน จนมีอายุครบ 6 ปี และมีสิทธิได้รับเงินตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน ไม่ย้อนหลังไปจนถึงเดือนที่เด็กเกิด


ภาพจาก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

 สำหรับปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2564) ดังนี้

-เดือนตุลาคม 2564  วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 

-เดือนพฤศจิกายน 2564 วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

-เดือนธันวาคม 2564 วันพฤหัส ที่ 9 ธันวาคม 2564

-เดือนมกราคม 2565  วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565

-เดือนกุมภาพันธ์ 2565 วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 

-เดือนมีนาคม 2565  วันพฤหัส ที่ 10 มีนาคม 2565 

-เดือนเมษายน 2565  วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565

-เดือนพฤษภาคม 2565  วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 

-เดือนมิถุนายน 2565  วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565

-เดือนกรกฎาคม 2565  วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565

-เดือนสิงหาคม 2565  วันพุธ 10 สิงหาคม 2565 

-เดือนกันยายน 2565  วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565
ภาพจาก AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง