รีเซต

"สี จิ้นผิง" ร่วมประชุม CPPCC เน้นย้ำการพัฒนาภาคเอกชนจีน

"สี จิ้นผิง" ร่วมประชุม CPPCC เน้นย้ำการพัฒนาภาคเอกชนจีน
TNN ช่อง16
7 มีนาคม 2566 ( 09:33 )
50
"สี จิ้นผิง" ร่วมประชุม CPPCC เน้นย้ำการพัฒนาภาคเอกชนจีน

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน เข้าร่วมการประชุมสภาที่ปรึกษาทางการเมืองจีน หรือสภาซีพีพีซีซี เมื่อวานนี้ (6 มี.ค.) วันที่ 3 ของการประชุมครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการแห่งชาติชุดที่ 14 แห่งสภาซีพีพีซีซี ที่กรุงปักกิ่ง


ประธานาธิบดีสีได้เข้าร่วมการหารือในระดับคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการเมืองจากสมาคมก่อสร้างแห่งชาติและสหพันธ์อุตสาหกรรมและการพาณิชย์ และได้กล่าวต่อที่ประชุมดังกล่าว เน้นย้ำความพยายามในการพัฒนาภาคเอกชนของจีนให้มีคุณภาพสูง


ประธานาธิบดีสีเริ่มต้นว่า คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน หรือซีพีซี ยึดมั่นในหลักการและนโยบายการสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและสร้างโอกาสเพิ่มขึ้นแก่ภาคเอกชนจีน และยึดมั่นในการสนับสนุนและชี้นำการพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภาคเอกชนของจีนตลอดมาไม่เคยเปลี่ยนแปลง 


ในส่วนหน้าที่ของภาครัฐต่อเอกชน ประธานาธิบดีสีกระตุ้นความพยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อวิสาหกิจเอกชน ขจัดอุปสรรคในเชิงสถาบันที่ขัดขวางเอกชนเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในตลาด และปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สิน สิทธิตามกฎหมาย และผลประโยชน์ของผู้ประกอบการด้วยกฎหมาย


รัฐวิสาหกิจและวิสาหกิจเอกชนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในด้านของระบบและกฎหมาย ภาคเอกชนรวมถึงวิสาหกิจของเอกชน ควรได้รับการกระตุ้นและสนับสนุนให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ เพื่อเพิ่มความคาดหวังและความเชื่อมั่นของตลาด เขายังกระตุ้นให้เกิดความพยายามสร้างสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดและสะอาดระหว่างรัฐบาลกับธุรกิจด้วย


ประธานาธิบดีสีเห็นว่า วิสาหกิจเอกชนจีนควรมีบทบาทสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่การจ้างงานและส่งเสริมการเติบโตด้านรายได้ และเรียกร้องเจ้าหน้าที่ให้ใช้มาตรการที่มีประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดจิ๋ว ขนาดย่อมและขนาดกลาง รวมไปถึงธุรกิจเอกชน และสนับสนุนวิสาหกิจด้านแพลตฟอร์ม (platform) ให้มีบทบาทเด่นในการสร้างงานและขยายการบริโภค รวมไปถึงการลับคมความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ


ในส่วนของภาคเอกชนนั้น ประธานาธิบดีสีแนะว่า วิสาหกิจเอกชนควรเดินตามปรัชญาการพัฒนาใหม่ของจีน เปลี่ยนแปลงรูปแบบโมเดลการเติบโต ปรับโครงสร้างด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมแรงขับใหม่ ๆ ในด้านการเติบโต และเดินไปตามเส้นทางการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูง


เขาเรียกร้องภาคเอกชนสร้างความแข็งแกร่งด้านนวัตกรรมอย่างอิสระ เพิ่มบทบาทมากขึ้นในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งและการพึ่งตนเองได้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้ในทางอุตสาหกรรม


ประธานาธิบดีสีแสดงความหวังจะได้เห็นเงินทุนในภาคเอกชนจำนวนมากขึ้น ไหลเข้าสู่โครงการด้านวิศวกรรมขนาดใหญ่ระดับชาติ รวมไปถึงไหลเข้าสู่โครงการสำคัญด้านอุตสาหกรรมและซัพพลาย เชน ขอให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมมากขึ้นในการสร้างรูปแบบการพัฒนาแบบใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง


ผู้นำจีนชี้ว่า เส้นทางสู่ความทันสมัยของจีนนั้น แสวงหาความมั่งคั่งร่วมกันสำหรับทุกคน ทั้งวิสาหกิจเอกชนและรัฐวิสาหกิจต่างเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมความมั่งคั่งร่วมกัน และจะต้องแบกความรับผิดชอบต่อสังคมในการส่งเสริมความมั่งคั่งร่วมกันดังกล่าว


ประธานาธิบดีสีแนะภาคเอกชนต่อไปว่า ควรสร้างสัมพันธภาพที่กลมเกลียวกับแรงงาน ส่งเสริมการสร้างประชาคมแห่งผลประโยชน์เพื่อลูกจ้างทุกคน และบรรลุการพัฒนาวิสาหกิจที่มีความเท่าเทียมมากขึ้นและมีผลประโยชน์มากขึ้นต่อลูกจ้างทุกคน
ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง