รีเซต

อว.จับมือเครือซีพีร่วมเปิดขุมทรัพย์ทางปัญญา รับสมัคร “นักศึกษาฝึกงาน” ผ่านโครงการสหกิจศึกษา

อว.จับมือเครือซีพีร่วมเปิดขุมทรัพย์ทางปัญญา รับสมัคร “นักศึกษาฝึกงาน” ผ่านโครงการสหกิจศึกษา
TNN ช่อง16
11 พฤษภาคม 2566 ( 23:54 )
88
อว.จับมือเครือซีพีร่วมเปิดขุมทรัพย์ทางปัญญา รับสมัคร “นักศึกษาฝึกงาน” ผ่านโครงการสหกิจศึกษา

  • กระทรวงอุดมศึกษาฯ (อว.) ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาทุกสาขา เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาฯ คือน้องๆจะได้ปฏิบัติงานจริงร่วมกับกลุ่มธุรกิจต่างๆในเครือซีพี ได้แก่ ซีพีเอฟ ซีพีออลล์ ทรู แม็คโคร โลตัส และบริษัทอื่นๆ ในเครือซีพี (เริ่มโครงการตั้งแต่เดือน มิ.ย. 66 เป็นต้นไป)


  • ความร่วมมือครั้งนี้ เน้นสร้างคนรุ่นใหม่ที่เป็นทั้ง “คนดีและคนเก่ง” รองรับยุคแห่งนวัตกรรมชั้นสูง-Deep Technology โดยตั้งเป้าหมายรับนิสิตนักศึกษาปีละ 200 คน เข้ามาปฏิบัติงานจริง เพิ่มทักษะรอบด้าน สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั่วโลกในอนาคต


เครือเจริญโภคภัณฑ์ เล็งเห็นความสำคัญในการ “สร้างคนรุ่นใหม่” ที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง มีทักษะรอบด้าน พร้อมตอบสนองตลาดแรงงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาทั้งนักวิชาการ นักวิจัย รวมไปถึงกลุ่มนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนินโครงการสหกิจศึกษาฯเพื่อพัฒนาหลักสูตรเน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริงกับเครือซีพี โดยมีเป้าหมายจะรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกสาขาจำนวนปีละ  200 คน เข้ามาปฏิบัติงานจริงในกลุ่มธุรกิจของเครือฯ และจะเปิดโอกาสให้ได้ร่วมงานกับเครือฯ หลังจบการศึกษาต่อไป


โดยตำแหน่งงานที่เครือเจริญโภคภัณฑ์เปิดรับให้เข้าไปฝึกงานจะเน้นไปที่กลุ่มทักษะแห่งอนาคต (Future Skill)  ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นเพื่อให้นิสิตนักศึกษาทันต่อยุคแห่งนวัตกรรมชั้นสูง (Deep Technology) เช่น Data Science, Data Engineer, Machine Learning, Robotics AI โดยจุดเด่นของโครงการคือ นิสิตนักศึกษาจะได้ลงมือทำงานจริง ซึ่งจะมีการมอบหมายโครงการ (Project) ให้ระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติจริง (Action Based Learning)  ทำให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาทักษะต่างๆ อย่างรอบด้านทั้งทักษะวิชาชีพ (Hard skill) และทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (Soft skill) ควบคู่กัน โครงการนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของเครือฯ ในการพัฒนาและยกระดับบุคลากรของประเทศให้มีความพร้อมแข่งขันในตลาดแรงงานโลกตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ที่เครือฯ ยึดมั่นในการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน สร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชนเป็นสำคัญ 


ความร่วมมือกับทางอว.ในโครงการสหกิจศึกษาฯถือเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในฐานะภาคเอกชนที่พร้อมนำศักยภาพของธุรกิจในเครือฯ มาสนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะต่างๆ ให้กับคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป


สำหรับโครงการสหกิจศึกษาฯในรอบนี้เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จึงอยากเชิญชวนน้องๆนิสิตนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฝึกงานในกลุ่มธุรกิจของเครือฯ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 เป็นต้นไปสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ QR code หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสำนักทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ 02-766-8433


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง