รีเซต

ของขวัญปีใหม่ 2565 : คลัง เพิ่มจุดซื้อลอตเตอรี่ ใบละ 80 บาท ยังมีอะไรอีก เช็กเลย!

ของขวัญปีใหม่ 2565 : คลัง เพิ่มจุดซื้อลอตเตอรี่ ใบละ 80 บาท ยังมีอะไรอีก เช็กเลย!
TeaC
21 ธันวาคม 2564 ( 17:57 )
458
ของขวัญปีใหม่ 2565 : คลัง เพิ่มจุดซื้อลอตเตอรี่ ใบละ 80 บาท ยังมีอะไรอีก เช็กเลย!

ข่าววันนี้ รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ 2565 ไม่อั้น! หลากหลายกระทรวงเสนอแผนงานต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ส่งความสุขให้กับประชาชน และวันนี้ TrueID จะพาทุกคนไปแกะกล่องของขวัญ "กระทรวงการคลัง" จะมีอะไรบ้าง? มาเช็กกันเลย 

 

รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ 2565 : คลัง มอบ 14 ชิ้น

 

สำหรับของขวัญ ปี ใหม่ รัฐบาล 2565 จากกระทรวงการคลัง นำทีมโดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้จัดทำ "ของขวัญปีใหม่" พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

1. โครงการเที่ยวปีใหม่สุขใจไปกับพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ ฟรี

ของขวัญปีใหม่ 2565  ชิ้นแรกจาก กรมธนารักษ์ ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ โดยไม่เก็บค่าเข้าชม ระหว่างวันที่ 4 - 15 มกราคม 2565 ได้แก่

 • พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
 • พิพิธภัณฑ์บางลำพู
 • พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
 • พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา
 • พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น 


2. ช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ด้วย 3 มาตรา

ใครที่เช่าที่ราชพัสดุ เฮได้เลย เมื่อของขวัญปีใหม่คือ มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับประชาชน ซึ่งกรมธนารักษ์ได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ดังนี้

 1. ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าปี พ.ศ. 2565 (ไม่รวมค่าเช่าช่วง)

  • ผู้เช่าเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบการเกษตร โดยผู้เช่าที่ได้รับสิทธิยกเว้นดังกล่าว จะต้องเป็นผู้เช่าชั้นดี ไม่มีภาระค่าเช่าค้างกับกรมธนารักษ์ ทั้งนี้ หากผู้เช่าได้ชำระค่าเช่าปี พ.ศ. 2565 แล้ว ให้ผลักค่าเช่า ปี พ.ศ. 2565 ไปเป็นค่าเช่า ปี พ.ศ. 2566 แทน
  • ผู้เช่าที่มีภาระค่าเช่าค้างชำระกับกรมธนารักษ์และมีความประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว ต้องดำเนินการชำระค่าเช่าค้างให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยยกเว้นการเรียกเก็บเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินที่ค้างชำระตามสัญญาที่กำหนดไว้


 1. ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่า 3 เดือน (ไม่รวมค่าเช่าช่วง) ตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2565 

  • ผู้เช่าอาคารราชพัสดุและเพื่อประโยชน์อย่างอื่น โดยให้ผู้เช่าที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวยื่นคำร้องต่อกองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานครและสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

  • ผู้เช่าที่มีภาระค่าเช่าค้างชำระกับกรมธนารักษ์ และมีความประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว ต้องดำเนินการชำระค่าเช่าค้างให้ครบถ้วนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยยกเว้นการเรียกเก็บเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินที่ค้างชำระตามสัญญาที่กำหนดไว้

 

     3. สำหรับผู้เช่าประเภทอื่น นอกเหนือจากข้อ (1) และข้อ (2)

 

  • หากประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการขอให้ยื่นหนังสือ และชี้แจงเหตุผลความจำเป็น พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง อาทิ รายละเอียดผลประกอบการย้อนหลัง (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564) และอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของกรมธนารักษ์เป็นรายกรณี

 

ทั้งนี้ ผู้เช่าต้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าว ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

 

3. พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นส่งความสุข วงเงิน 30,000 ล้านบาท

มาต่อกันที่ ของขวัญปีใหม่ 2565 ชิ้นที่ 3 โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ จัดให้มีการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นส่งความสุข วงเงิน 30,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 มกราคม 2565 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ในช่วงต้นปี 2565

โดยประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นส่งความสุข ผ่าน 2 ช่องทางนี้

 1. Mobile Application
 2. เคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 

4. คริปโทศาสตร์ รู้ได้ในคลิกเดียว!

สายลงทุน สาคริปโทต้องไม่พลาด! เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) มีความห่วงใยประชาชนและผู้ลงทุน ได้จัดทำศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ผ่านเว็บไซต์ www.smarttoinvest.com  โดยเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ได้ศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุน

 

5. ระดมทุน  SMEs/Startup ผ่อนคลาย ไม่มีค่าธรรมเนียม

สำนักงาน ก.ล.ต. สนับสนุนการระดมทุนของ SMEs และ Startup โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตไม่ต้องมีที่ปรึกษาทางการเงิน รวมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง


6. ยกเว้นค่าธรรมเนียมเพื่อส่งเสริมการออกตราสารเพื่อความยั่งยืนในตลาดทุน

และอีกหนึ่งของขวัญสายนักลงทุน โดยสำนักงาน ก.ล.ต. สนับสนุน sustainable finance แก่ผู้ออกตราสารหนี้ในกลุ่มความยั่งยืนที่มีภาระและต้นทุนมากกว่าการออกตราสารหนี้ทั่วไป โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขออนุญาต และค่าธรรมเนียมในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลสำหรับการเสนอขาย

 • ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond)
 • ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond)
 • ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond)
 • ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked Bond)

 

7. หนุนค่าใช้จ่ายการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์

สำนักงาน ก.ล.ต. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทวนสอบเพื่อสร้างแรงจูงใจและลดภาระให้แก่บริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (บริษัท IPO) โดยการลดหย่อนค่าธรรมเนียมสำหรับบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีรายชื่อผู้ทวนสอบ/ผู้ให้การรับรองข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในแบบ 56-1 One Report และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) สำหรับค่าทวนสอบตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

8. ลดค่าธรรมเนียมคำขอ

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อปรับลดค่าธรรมเนียมคำขอความเห็นชอบสำหรับผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน ซึ่งยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นครั้งแรก จากเดิมที่คิดค่าธรรมเนียม 50,000 บาท เหลือ 10,000 บาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ สำหรับคำขอความเห็นชอบที่ยื่นระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565

9. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุปีใหม่อุ่นใจ รับปีใหม่ 2565

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุปีใหม่อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์) สำหรับเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมีเงื่อนไขการทำสัญญาประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน เบี้ยประกันภัย 10 บาท ซึ่งมีข้อตกลงคุ้มครอง ดังนี้

 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

 2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท

 3. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

 4. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) 200 บาทต่อวัน


10.  พ.ร.บ.รุกทั่วไทย ของขวัญปีใหม่ 65 จาก คปภ.

สำนักงาน คปภ. ปรารถนาที่จะส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำนวน 10,000 ฉบับ เป็นของขวัญปีใหม่ แทนความห่วงใย จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงาน คปภ. ให้กับพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของรถ โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตามเงื่อนไขที่กำหนดที่ www.พรบรุกทั่วไทย.com 

 

11. ลดเบี้ยปรับ ผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

ใครที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เตรียมรับ "ของขวัญปีใหม่" ปี 2565 ได้เลย เพราะกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยจะพิจารณาขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ดังนี้

 • ลดเบี้ยปรับ ร้อยละ 100 กรณีผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มชำระหนี้ปิดบัญชี

 • ลดเบี้ยปรับ ร้อยละ 80 กรณีผู้กู้ยืมเงินกลุ่มก่อนฟ้องคดีมาชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ)

 • ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือร้อยละ 0.5 ต่อปี กรณีผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

 • ลดเงินต้น ร้อยละ 5 กรณีผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้และปิดบัญชีในคราวเดียว

 • ลดดอกเบี้ย จากเดิมร้อยละ 1 ต่อปี เป็นร้อยละ 0.01 ต่อปี ให้กับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุนและไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้12. กอช. มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีเสียชีวิต) 

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีเสียชีวิต) ให้แก่สมาชิก กอช. โดยได้รับการสนับสนุน จากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 5,000 กรมธรรม์ และบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 10,000 กรมธรรม์ รวมทั้งสิ้น 15,000 กรมธรรม์

สำหรับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ ดังกล่าว กอช. จะทำการติดต่อสมาชิกผู้ที่ได้รับของขวัญและจะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 – มีนาคม 2566 โดยมีเงื่อนไขการมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีเสียชีวิต) ดังกล่าวให้แก่สมาชิก กอช. ดังนี้

 • สมัครสมาชิกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565
 • มีการออมเงินขั้นต่ำ 1,200 บาท ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิกได้ที่หน่วยบริการ กอช. ทุกช่องทาง รวมถึงแอปพลิเคชัน

 

13. กระเป๋า shopping bag กอช. พับได้ ไม่จำกัดจำนวน

และนี่คืออีกหนึ่งของขวัญ ปีใหม่ 2565 จากกระทรวงการคลัง โดยกอช. มอบกระเป๋า shopping bag กอช. พับได้ให้แก่สมาชิก กอช. โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 • สมัครสมาชิกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565
 • มีการออมเงินขั้นต่ำ 50 บาท สำหรับสมาชิกที่ได้รับกระเป๋าดังกล่าว กอช. จะทำการจัดส่งให้สมาชิกทางไปรษณีย์ภายในเดือนมีนาคม 2565ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิกได้ที่หน่วยบริการ กอช. ทุกช่องทาง รวมถึงแอปพลิเคชัน กอช.

 

14. เพิ่มจุดขายลอตเตอรี่ โครงการ "สลาก 80 บาท"

สำหรับคอหวยที่ชอบเสี่ยงโชคจะสามารถซื้อลอตเตอรี่ผ่านจุดขายโครงการสลาก 80 บาท ได้มากขึ้น เนื่องจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการขยายจุดจำหน่ายโครงการ "สลาก 80" ในปี 2565 และได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการไว้ 2 ระยะ คือ

 

 1. ระยะที่ 1 ขยายในเชิงลึก เขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เพิ่มเติม จำนวน 34 จุดจำหน่าย (จากบัญชีสำรอง ปี 2564) รวมกับของเดิมเป็น 74 จุดจำหน่าย โดยจะเริ่มจำหน่ายสลากงวดแรกในงวดวันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

 2. ระยะที่ 2 ขยายจุดจำหน่ายในเชิงกว้าง โดยเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายขยายทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนไม่เกิน 1,000 จุดจำหน่าย สำหรับผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้กำหนดเป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายโครงการ “สลาก 80” โดยมีระยะเวลาในการขึ้นบัญชีสำรอง 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีประกาศของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายโครงการ "สลาก 80" รายใดสละสิทธิ์ หรือกรณีถูกตรวจพบว่า ไม่ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด จะเรียกผู้ขึ้นบัญชีสำรองลำดับถัดไปของจังหวัดนั้นทดแทน เพื่อให้จำนวนของจุดจำหน่ายโครงการ "สลาก 80" ยังครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนดต่อไป ซึ่งจะเปิดรับสมัครในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 24 มกราคม 2565

โดยประชาชนจะสามารถหาซื้อสลากได้ในราคา 80 บาทจากจุดจำหน่ายสลาก 80 ได้ทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปและนี่คือของขวัญปีใหม่ 2565 จากกระทรวงการคลัง ที่พร้อมส่งมอบความสุขให้ประชาชน 

 

ข่าวเกี่ยวข้อง :

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

กดเลย >> community แห่งความบันเทิง

ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง