เชียงใหม่ คลายล็อก! นั่งดื่มในร้านอาหารได้ถึง 3 ทุ่ม

เชียงใหม่ คลายล็อก! นั่งดื่มในร้านอาหารได้ถึง 3 ทุ่ม
TNN ช่อง16
22 มิถุนายน 2564 ( 11:24 )
28
เชียงใหม่ คลายล็อก! นั่งดื่มในร้านอาหารได้ถึง 3 ทุ่ม

วันนี้ (22 มิ.ย. 64) สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในจังหวัดเชียงใหม่คลี่คลาย จนถูกปรับลดจากพื้นที่ควบคุมเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง หรือ พื้นที่สีเหลือง ทำให้ล่าสุดคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่างๆ ให้ประชาชนสามารถประกอบกิจกรรมอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพได้มากขึ้น 

โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งที่ 67/2564 ให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ณ บริเวณร้าน (ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง) ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป และ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ยังให้สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสามารถเปิดดำเนินการได้

ส่วนสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด   โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง ร้านเกม ตู้เกม และร้านอินเทอร์เน็ต ยังคงให้ปิดต่อไป 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ข่าวที่เกี่ยวข้อง