รีเซต

จีนเผยยอดเดินทางวันที่ 5 'ช่วงหยุดยาวตรุษจีน' แตะ 35.3 ล้านครั้ง

จีนเผยยอดเดินทางวันที่ 5 'ช่วงหยุดยาวตรุษจีน' แตะ 35.3 ล้านครั้ง
Xinhua
27 มกราคม 2566 ( 10:38 )
10
จีนเผยยอดเดินทางวันที่ 5 'ช่วงหยุดยาวตรุษจีน' แตะ 35.3 ล้านครั้ง

ปักกิ่ง, 26 ม.ค. (ซินหัว) -- วันพฤหัสบดี (26 ม.ค.) กระทรวงคมนาคมของจีน รายงานปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารอยู่ที่ 35.3 ล้านครั้ง ในวันพุธ (25 ม.ค.) ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของช่วงหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนนาน 7 วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 73 เมื่อเทียบปีต่อปี ทว่ายังคงต่ำกว่าระดับก่อนการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในปี 2019 ถึงร้อยละ 38.2ปริมาณการเดินทางทั้งหมด ส่วนหนึ่งประกอบด้วยการเดินทางโดยรถไฟ 8.59 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.6 เมื่อเทียบปีต่อปี และการเดินทางทางถนน 24.35 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.5 เมื่อเทียบปีต่อปี นอกจากนั้นยังมีการเดินทางทางอากาศที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.3 และการเดินทางทางน้ำที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 102.3วันแรกของเดือนที่หนึ่งทางจันทรคติเป็นเทศกาลตรุษจีน ซึ่งผู้คนมักใช้เวลาร่วมกับสมาชิกในครอบครัวระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านปีตามวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยเทศกาลตรุษจีนตรงกับวันที่ 22 ม.ค. ในปีนี้ตลอดสองปีที่ผ่านมา ชาวจีนส่วนใหญ่ไม่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลนี้ท่ามกลางการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ทว่าการปรับเปลี่ยนมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศ ได้นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ ความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการเปลี่ยนมาจัดการกับโรคโควิด-19 ด้วยมาตรการต่อต้านโรคติดเชื้อระดับบี (Class B) จากเดิมระดับเอ (Class A) โดยนักเดินทางไม่จำเป็นต้องแสดงรหัสสุขภาพและผลการทดสอบกรดนิวคลีอิกที่เป็นลบ หรือผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ขณะเข้าสู่สถานีรถไฟและท่าอากาศยานอีกต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง