รีเซต

'บ่อน้ำข่านเอ๋อร์' แหล่งน้ำแห่งชีวิตของชาวซินเจียง

'บ่อน้ำข่านเอ๋อร์' แหล่งน้ำแห่งชีวิตของชาวซินเจียง
Xinhua
21 มีนาคม 2566 ( 14:15 )
32
'บ่อน้ำข่านเอ๋อร์' แหล่งน้ำแห่งชีวิตของชาวซินเจียง

อุรุมชี, 21 มี.ค. (ซินหัว) -- เมืองถู่หลู่ฟาน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาทางตอนใต้ของภูเขาเทียนซาน ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เป็นหนึ่งในสถานที่แห้งแล้งและร้อนที่สุดในจีน ด้วยปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีเพียง 16 มิลลิเมตร และปริมาณการระเหยของน้ำสูงถึง 3,000 มิลลิเมตร

 

เพื่อทำให้พื้นที่แห้งแล้งดังกล่าวกลายเป็นโอเอซิสที่สะดวกสบายและเอื้อต่อการอยู่อาศัย ชาวบ้านท้องถิ่นได้ผุดแนวทางใหม่ในการกักเก็บน้ำไว้ในบ่อน้ำข่านเอ๋อร์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยจัดสรรทรัพยากรน้ำหล่อเลี้ยงชาวบ้านมาหลายต่อหลายรุ่นบ่อน้ำข่านเอ๋อร์ประกอบด้วยแกนแนวตั้งและคลองใต้ดินที่เมื่อมองจากด้านบนจะมีลักษณะคล้ายคูน้ำและสระน้ำขนาดเล็ก ส่วนระบบชลประทานของบ่อน้ำดังกล่าว ประกอบด้วยแกนแนวตั้ง คลองใต้ดิน และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โดยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้ว และได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นในสมัยโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนที่ยังหลงเหลืออยู่ เช่นเดียวกับกำแพงเมืองจีนและคลองใหญ่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลท้องถิ่นได้ระดมแรงจากกลุ่มเกษตรกรจำนวนมากเพื่อการปกป้องบ่อน้ำข่านเอ๋อร์ และมีการจัดตั้งกองกำลังร่วมเพื่อปกป้องและใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำแห่งนี้ให้ดียิ่งขึ้นปัจจุบันบ่อน้ำข่านเอ๋อร์ ซึ่งเป็นมรดกทางการเกษตรที่สลักสำคัญ ยังคงมีบทบาทสำคัญด้านการชลประทานการเกษตรในท้องถิ่นและแม้กระทั่งวิถีชีวิตทางสังคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง