รีเซต

GLOBALink : ซินเจียงเดินหน้าคุม 'วัณโรค' สานต่อผลสำเร็จ

GLOBALink : ซินเจียงเดินหน้าคุม 'วัณโรค' สานต่อผลสำเร็จ
Xinhua
21 สิงหาคม 2565 ( 11:11 )
50
GLOBALink : ซินเจียงเดินหน้าคุม 'วัณโรค' สานต่อผลสำเร็จ

อุรุมชี, 20 ส.ค. (ซินหัว) -- เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ดำเนินความพยายามควบคุมการแพร่ระบาดของวัณโรคอย่างจริงจัง โดยมีบริการตรวจสุขภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้อยู่อาศัยทั้งหมดตั้งแต่ปี 2016 และเดินหน้าขยายความครอบคลุมการตรวจคัดกรองวัณโรค

 

การจัดหายาและอาหารเช้าฟรีแก่ผู้ป่วยวัณโรคกลายเป็นแนวปฏิบัติทั่วไปในพื้นที่ชนบททางตอนใต้ของซินเจียง ขณะการตรวจหาโรคในระยะเริ่มต้นยังคงเป็นหนึ่งในวิธีป้องกันและควบคุมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมกับมีการส่งผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากลงพื้นที่ทั่วภูมิภาคเพื่อช่วยเหลือบุคลากรการแพทย์ท้องถิ่นซินเจียงได้ปรับใช้การรักษาแบบสังเกตอาการโดยตรงตามยุทธศาสตร์การป้องกันขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยมีแพทย์ประจำหมู่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ชุมชนจัดการให้ผู้ป่วยได้รับประทานยาตรงเวลาทุกเช้าซินเจียงมีผู้ป่วยวัณโรคเข้ารับการรักษาแบบสังเกตอาการโดยตรงและบริการอาหารเช้าฟรีมากกว่า 172,000 ราย นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2018 ครอบคลุมร้อยละ 98.09 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดทั้งนี้ การอุบัติของวัณโรคที่มีการรายงานในซินเจียงลดลงจาก 304.9 รายต่อประชากร 100,000 คน ในปี 2018 มาอยู่ที่ 87.8 ราย ต่อประชากร 100,000 คน ในปี 2021

ข่าวที่เกี่ยวข้อง