รีเซต

เปิดประวัติ“ธนาคารไทยพาณิชย์"ธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย

เปิดประวัติ“ธนาคารไทยพาณิชย์"ธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย
TNN ช่อง16
25 พฤศจิกายน 2563 ( 17:56 )
20.7K
เปิดประวัติ“ธนาคารไทยพาณิชย์"ธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย

         ธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB นับเป็นธนาคารแห่งแรกของไทย  โดยก่อตั้งขึ้นในนาม"บุคคลัภย์" (Book Club) โดย พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ขณะนั้นทรง ดำรงตำแหน่งเสนาบดี กระทรวง พระคลังมหาสมบัติในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

        ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอำนาจพิเศษให้จัดตั้ง บริษัท แบงก์สยามกัมมาจล ทุน จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2449


        จากนั้นใน ปี พ.ศ. 2482 เปลี่ยนชื่อภาษาไทยจาก "แบงก์สยามกัมมาจล" เป็น "ธนาคารไทยพาณิชย์" และเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษจาก "The Siam Commercial Bank, Limited" เป็น "The Thai Commercial Bank, Limited"  โดยดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Bank)”        ในปี พ.ศ. 2526 ได้เปิดให้บริการเงินด่วน ATM (Automatic Teller Machine) เป็นธนาคารแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2526 

       ทั้งนี้ ธนาคารได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2519 ปัจจุบันหุ้นของธนาคาร ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย หุ้นสามัญ (SCB, SCB-F) หุ้นบุริมสิทธิ (SCB-P, SCB-Q) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ธนาคารมีมูลค่าหุ้น ตามราคาตลาด (Market Capitalization) 220,940 ล้านบาท

        ใน ปี พ.ศ. 2539 ธนาคารไทยพาณิชย์ ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่ จาก ถ.เพชรบุรี ไปยังอาคารเอสซีบีพาร์คพลาซ่า บนถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร   และณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 3,225 พันล้านบาท มีเงินฝาก 2,407 พันล้านบาท และมีสินเชื่อ 2,171 พันล้านบาท

         ปัจจุบัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดให้บริการทั้งสิ้น 1,070 สาขา  ให้บริการทางการเงินครบวงจรโดยมีผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย นอกเหนือจากบริการเงินรับฝากและ ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการให้สินเชื่อ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม  ทั้งลูกค้าบุคคล ธนาคารให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการโอนเงินทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนและ การประกัน ขณะที่ลูกค้าธุรกิจ ธนาคารให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อการค้าต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ บริหารเงิน ผลิตภัณฑ์ทางตลาดตราสารหนี้ และตลาดทุน บริการที่ปรึกษาทางการเงิน วาณิชธนกิจ รวมถึง บริการทางการเงินอื่น ๆ ด้วย

        นอกจากนี้ ยังมีสาขาในต่างประเทศ ได้แก่ สำนักงานต่างประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา,  สาธารณรัฐประชาชนจีน ปักกิ่ง ,สาธารณรัฐประชาชนจีน เซี่ยงไฮ้,เขตบริหารพิเศษฮ่องกง,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,สาธารณรัฐสิงคโปร์  และสาขาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์


ข้อมูลจาก : https://www.scb.co.th/  / www.thaibankmuseum.or.th


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง