รีเซต

กยท. เคาะใหม่ขอ 2.7 หมื่นล้าน ชดเชยราคายางชาวสวน/คนกรีด แบ่งกัน 60:40

กยท. เคาะใหม่ขอ 2.7 หมื่นล้าน ชดเชยราคายางชาวสวน/คนกรีด แบ่งกัน 60:40
ข่าวสด
4 มิถุนายน 2563 ( 16:23 )
414
กยท. เคาะใหม่ขอ 2.7 หมื่นล้าน ชดเชยราคายางชาวสวน/คนกรีด แบ่งกัน 60:40

 

นายประพันธ์ บุญยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 9 มิ.ย. 2563 เพื่อพิจารณาโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ระยะเวลา 5 เดือน นับจากเดือนส.ค.-ธ.ค. 2563 วงเงินประมาณ 2.7 หมื่นล้านบาท ครอบคลุมการช่วยเหลือรายได้ให้กับชาวสวนยางจำนวน 1.8 ล้านราย ซึ่งจำนวนเกษตรกรชาวสวนยางพารามีจำนวนมากกว่า เมื่อมีการลงทะเบียนโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ที่มีอยู่ประมาณ 1.7 ล้านคน เพราะมีการลงทะเบียนเพิ่ม และรัฐบาลอนุมัติให้ชาวสวนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ให้เข้าร่วมดครงการได้ จึงมีการลงทะเบียนเพิ่มจำนวนมาก

 

ทั้งนี้ จะนำโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ครม. เพื่อช่วยเหลือส่วนต่างราคายางพารา รายละไม่เกิน 25 ไร่กำหนดราคาอ้างอิง 6 เดือนย้อนหลัง เพื่อเป็นฐานในการจ่ายเงินส่วนต่างราคา โดยกำหนดราคาที่เกษตรกรชาวสวนยางพาราควรจะได้ดังนี้ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60.00 บาท/กิโลกรัม (ก.ก.), น้ำยางสด (DRC 100%) 57.00 บาท/ก.ก. ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23.00 บาท/ก.ก. แบ่งสัดส่วนรายได้ระหว่างเจ้าของสวน 60% และ คนกรีด 40% ของเงินที่ได้รับจาการชดเชยหรือการประกันรายได้ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง

 

“วงเงินที่ขอชดเชยรายได้จะขอจากงบประมาณของรัฐบาล เพราะโครงการนี้เป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาล ที่เคยประกาศไว้ว่าจะดูแลรายได้ให้ชาวสวน ทให้ขายยางได้ในราคาไม่ต่ำกว่า 60 บาทต่อก.ก. ส่วนงบประมาณ ครั้งนี้ ไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท ตามทีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้โจทย์มา การใช้งบประมาณในเฟสที่ 2 ถือว่าใกล้เคียงเฟสที่ 1 เพราะ ขณะนี้ราคายางพาราปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้รัฐบาลจ่ายส่วนต่างน้อยลง”

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง