น่าห่วง! พบเด็ก-เจ้าหน้าที่บ้านเด็กอ่อนรังสิต ติดเชื้อโควิดแล้ว 44 ราย

น่าห่วง! พบเด็ก-เจ้าหน้าที่บ้านเด็กอ่อนรังสิต ติดเชื้อโควิดแล้ว 44 ราย
TNN ช่อง16
25 มิถุนายน 2564 ( 09:13 )
100
น่าห่วง! พบเด็ก-เจ้าหน้าที่บ้านเด็กอ่อนรังสิต ติดเชื้อโควิดแล้ว 44 ราย

วันนี้ (25มิ.ย.64) นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ และพบผู้ติดเชื้อในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี นั้น พบว่าข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 มีผู้ติดเชื้อ 44 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเด็กในความอุปการะ 33 คนและเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล 11 คน  ซึ่งขณะนี้ เด็กและเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อทั้งหมดได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

 

ในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และจะมีการตรวจคัดกรองเด็กในความอุปการะที่เหลืออีก 127 คน จากทั้งหมด 167 คน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการตรวจคัดกรองไปแล้ว 40 คน 

 

ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้วางมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มในสถานสงเคราะห์ฯ โดยงดการเข้า-ออกสถานสงเคราะห์ฯ ของเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก และให้กักตัวเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงสูง 14 วัน นับตั้งแต่วันพบเชื้อ

 

นางพัชรี กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวง พม. โดย ดย. ได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทุกครั้ง ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งของสาธารณะโดยตรง มีการฉีดพ่นทำความสะอาดอาคารสถานเป็นประจำ ห้ามบุคคลภายนอกเข้า-ออกสถานสงเคราะห์ มีจุดตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 

 

ถึงแม้กระทรวง พม. จะมีมาตรการอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด  ห้ามบุคคลภายนอก เข้ามาทำกิจกรรมและบริจาค สิ่งของ แต่ยังมีผู้นำเชื้อมาแพร่ระบาด  

 

ทั้งนี้ จะมีการเข้มงวดให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อปิดช่องทางให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับในสถานรองรับอื่นๆของกระทรวง พม. ทั้งเด็ก เยาวชน  คนพิการ ผู้สูงอายุ และคนไร้ที่พึ่ง ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวง พม. อย่างเข้มงวดต่อไป

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง