TrueID

ภารกิจอพยพปศุสัตว์สู่ทุ่งหญ้าฤดูหนาวในซินเจียง

ภารกิจอพยพปศุสัตว์สู่ทุ่งหญ้าฤดูหนาวในซินเจียง
Xinhua Thai
29 พฤศจิกายน 2564 ( 18:00 )
24
ภารกิจอพยพปศุสัตว์สู่ทุ่งหญ้าฤดูหนาวในซินเจียง

ฮั่วเฉิง, 29 พ.ย. (ซินหัว) -- ส่องภารกิจอพยพฝูงปศุสัตว์ของคนเลี้ยงสัตว์ในอำเภอฮั่วเฉิง เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งจะไล่ต้อนสัตว์อย่างแพะเดินลัดเลาะริมทางด่วน เทือกเขา ทะเลสาบ และพาขึ้นรถบรรทุกที่มีจุดหมายปลางทางเป็นทุ่งหญ้าฤดูหนาว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง