TrueID

'บิ๊กป้อม' โว 5G ไทย เพิ่มจีดีพี 5.5 เท่า ภายในปี 2578 ดันไทยเป็นฮับอาเซียน

'บิ๊กป้อม' โว 5G ไทย เพิ่มจีดีพี 5.5 เท่า ภายในปี 2578 ดันไทยเป็นฮับอาเซียน
มติชน
2 ธันวาคม 2564 ( 12:10 )
27
'บิ๊กป้อม' โว 5G ไทย เพิ่มจีดีพี 5.5 เท่า ภายในปี 2578 ดันไทยเป็นฮับอาเซียน

2 ธันวาคม พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “5G THAILAND BIG MOVE” โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

 

พลเอกประวิตร กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นภาพความร่วมมือร่วมใจ แน่นแฟ้น เข้มแข็ง ของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) สำนักงาน กสทช. ร่วมด้วยภาคเอกชนในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม รวมถึงภาคประชาชน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

 

ในรอบปีที่ผ่านมา วิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลก เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการใช้ชีวิต การทำธุรกิจแบบเดิมไม่สามารถคงอยู่ได้ ทุกประเทศต้องปรับตัว เทคโนโลยีดิจิทัล ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ และกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเพื่อต่อสู้กับโลกที่ผันผวนอยู่ตลอดเวลา ประเทศไทยได้ชื่อว่า เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ปรับตัวรับความท้าทายของโลกได้ดี เราเป็นประเทศที่มีการใช้เทคโนโลยี 5G ปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล พลิกโฉมประเทศ

 

พลเอกประวิตร กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายนำเทคโนโลยี 5G ไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับประชาชนคนไทยทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย และรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ด้วยการเข้าถึงบริการสาธารณสุข เกษตรอัจฉริยะ ยกระดับการศึกษา คุณภาพชีวิต และการสร้างงาน สร้างรายได้ รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน โดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี 5G ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับชาติได้ต่อไป

 

 

เทคโนโลยี 5G จะมีความสำคัญมากต่อการการพัฒนาประเทศในโลกวิถีใหม่ รัฐบาลมีความพยายามผลักดันให้เทคโนโลยี 5G สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดกับระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวม และเป็นฐานรากที่มั่นคงของเศรษฐกิจไทยในอนาคต เราพยายามผลักดันให้เทคโนโลยี 5G เป็นกลไกในการพลิกโฉมประเทศ ดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลก สนับสนุนโอกาสให้กับธุรกิจต่างๆ สร้างโอกาสการแข่งขัน ด้วยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่งของไทย

 

พลเอกประวิตร กล่าวว่า มีการคาดการณ์ไว้ว่า เทคโนโลยี 5G จะสามารถสร้างมูลค่าให้กับโลกธุรกิจได้กว่า 950-1,200 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2568 ประโยชน์ของ 5G ที่มีอย่างมหาศาลในการที่นำมาสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ตั้งแต่ในระดับภาคธุรกิจ ไปจนถึงการพลิกโฉมประเทศให้ดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลก ดันให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบโจทย์การเติบโตในอนาคต

 

ในประเทศไทย มีการคาดการณ์ว่า เทคโนโลยี 5G จะสร้างเม็ดเงินได้มากกว่า 6.5 แสนล้านบาท และ ช่วยเพิ่มมูลค่าจีดีพีให้กับประเทศไทย 5.5 เท่า ภายในปี 2578 แสดงให้เห็นว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางของเมืองอัจฉริยะแห่งภูมิภาคอาเซียนได้อย่างแท้จริง

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง