รีเซต

ตระการตา! โดรนโฉบท่อง 'แม่น้ำเหลือง' สายน้ำมารดาของจีน

ตระการตา! โดรนโฉบท่อง 'แม่น้ำเหลือง' สายน้ำมารดาของจีน
Xinhua
6 ตุลาคม 2565 ( 00:14 )
24
ตระการตา! โดรนโฉบท่อง 'แม่น้ำเหลือง' สายน้ำมารดาของจีน

ปักกิ่ง, 5 ต.ค. (ซินหัว) -- ชวนชมวิวสุดตระการตาของแม่น้ำหวงเหอหรือแม่น้ำเหลือง ซึ่งได้รับการขนานนามว่า "แม่น้ำมารดาของจีน"

 

ลุ่มแม่น้ำเหลืองถือเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของจีนมายาวนานถึง 3,000 ปี จากประวัติศาสตร์อารยธรรมจีนกว่า 5,000 ปีปัจจุบันทางน้ำความยาว 5,464 กิโลเมตรนี้ หล่อเลี้ยงประชากรจีนร้อยละ 12 จ่ายน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกร้อยละ 17 และจัดสรรน้ำให้เมืองขนาดกลาง-ใหญ่มากกว่า 50 แห่งลุ่มแม่น้ำเหลืองมีพัฒนาการด้านสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาอย่างก้าวกระโดดหลังมีความพยายามอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง โดยพื้นที่ดินกัดเซาะลดลงร้อยละ 48 ในปี 2020 เมื่อเทียบกับปี 1990 ส่วนพื้นที่ดินกัดเซาะรุนแรงลดลงถึงร้อยละ 83ขณะเดียวกันหลายพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาจากพายุทราย ดินเค็มและดินด่าง รวมถึงน้ำท่วมจากเขื่อนกั้นแม่น้ำแตกหรือการเปลี่ยนเส้นทางของแม่น้ำ ได้ขจัดความยากจนจากความพยายามพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง