รีเซต

สสว.จับมือ หอค้าไทย เปิดติวผู้ประกอบการใหม่ รับวิถีเน็กซ์นอร์มอล

สสว.จับมือ หอค้าไทย เปิดติวผู้ประกอบการใหม่ รับวิถีเน็กซ์นอร์มอล
มติชน
10 เมษายน 2565 ( 13:25 )
55
สสว.จับมือ หอค้าไทย เปิดติวผู้ประกอบการใหม่ รับวิถีเน็กซ์นอร์มอล

ในวันที่ 10 เมษายน นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal ปี 2565 โดยมี นายมานิต จตุจริยพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs สสว. นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย นางสาวมานา ปัจฉิมนันท์ หัวหน้าทีมโครงการ Next Normal และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.หอการค้าไทย ร่วมพิธีเปิด ว่า ด้วยกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีและสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้เกิดการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเร็วมากขึ้น ประกอบกับวิถีชีวิตยุคใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังจากโรคระบาดโควิด-19 หรือ New Normal ทำให้สังคม เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ มีการเปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจดั้งเดิมหลายประเภท จึงต้องปรับตัวจากการมีหน้าร้านไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ และปรับเปลี่ยนสินค้าโดยเพิ่มเทคโนโลยีให้ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน

 

” สถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมากกว่า 2 ปี ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต และบริการให้มากขึ้น หรือเป็นรูปแบบบริการบน Platform ในรูปแบบ Business Model รูปแบบใหม่ อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ปรับเปลี่ยนธุรกิจโดยการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ เพื่อตอบโจทย์กับการตลาด เช่น อาหารเทรนด์สุขภาพ ชุดอาหารพร้อมปรุง อาหารพร้อมทาน กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ ปรับเปลี่ยนสู่ Digital Healthcare, Cloud Healthcare ,Telemedicine เป็นต้น ”

 

นายวีระพงศ์ กล่าวว่า สสว. จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal ปี 2565 ร่วมกับ หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเริ่มต้นธุรกิจในวิถีการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนพัฒนาวิธีคิดและแนวทาง การดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าในยุคใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal โดยโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal จะส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 54 บริษัท จากทั่วประเทศ ทั้งเชิงวิชาการสู่การนำไปปฏิบัติได้จริง อาทิ Business Model Canvas , Value Proposition Canvas , Design Project , Technology Enablement ตลอดจนการปั้นสินค้าและบริการของผู้ประกอบการให้สามารถขายสินค้าบน platform โดยจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญธุรกิจในสาขาต่างๆ แนะนำตลอดจบโครงการ อีกทั้ง จะมีโอกาสได้ Business Matching กับ Modern Trade ชั้นนำของประเทศ เพื่อทำให้เป็นผู้ประกอบการ Next Normal ได้อย่างสมบูรณ์แบบและสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง