รีเซต

สิบภูมิภาคในจีนร่วมตั้ง 'พันธมิตรศาล' หนุนคุ้มครองอุทยานระดับชาติ

สิบภูมิภาคในจีนร่วมตั้ง 'พันธมิตรศาล' หนุนคุ้มครองอุทยานระดับชาติ
Xinhua
14 กันยายน 2566 ( 19:30 )
13
สิบภูมิภาคในจีนร่วมตั้ง 'พันธมิตรศาล' หนุนคุ้มครองอุทยานระดับชาติ
ฝูโจว, 14 ก.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันอังคาร (12 ก.ย.) กลุ่มศาลยุติธรรมใน 10 ภูมิภาคระดับมณฑลของจีน ได้จัดตั้งพันธมิตรความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างการคุ้มครองทางกฎหมายแก่อุทยานระดับชาติภายในประเทศ ณ การประชุมในเมืองหนานผิง มณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนพันธมิตรข้างต้นประกอบด้วยศาลประชาชนระดับรากหญ้ามากกว่า 40 แห่ง ศาลประชาชนขั้นกลาง 23 แห่ง และศาลประชาชนขั้นสูง 10 แห่ง ในภูมิภาคระดับมณฑลหลายแห่ง อาทิ ชิงไห่ ทิเบต ซื่อชวน จี๋หลิน ไห่หนาน และฝูเจี้ยนเจ้าหน้าที่ศาลประชาชนขั้นสูงประจำมณฑลฝูเจี้ยน ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการจัดตั้งพันธมิตรความร่วมมือนี้ เผยว่าเป้าหมายหลักคือเพิ่มการคุ้มครองทางกฎหมายแก่อุทยานระดับชาติแห่งต่างๆ เพื่อการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงหลี่หมิงอี้ เจ้าหน้าที่ศาลประชาชนสูงสุดของจีน กล่าวว่าอุทยานระดับชาติหลายแห่งมีพื้นที่ครอบคลุมหลายภูมิภาค จึงจำเป็นต้องมีการบริหารปกครองอย่างเป็นระบบ และยกระดับการประสานงานคุ้มครองอุทยานระดับชาติในทางกฎหมายกรอบข้อตกลงการจัดตั้งพันธมิตรความร่วมมือนี้ระบุว่าหน่วยงานตุลาการจะจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายศาลยุติธรรม เพื่อยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรภายในอุทยานระดับชาตินอกจากนั้นพันธมิตรความร่วมมือนี้จะบุกเบิกการบังคับใช้กฎเกณฑ์การพิจารณาคดีความแบบองค์รวม การใช้การฟ้องร้องเพื่อประโยชน์สาธารณะเชิงป้องกันและแนวทางแก้ไขข้อพิพาทแบบสหสาขาวิชา เพื่อส่งเสริมการจัดการแบบองค์รวม การคุ้มครองโดยรวม และการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบอนึ่ง ศาลยุติธรรมในภูมิภาคเหล่านี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานระดับชาติ ชุดที่ 1 จำนวน 5 แห่ง ได้บุกเบิกการจัดตั้งศาลพิเศษเพื่อปราบปรามการกำจัดสิ่งปฏิกูล การทำเหมืองแร่ การล่าสัตว์ และการก่อสร้างอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงออกมาตรการทางกฎหมายเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมที่เสียหายตลอดหลายปีที่ผ่านมา
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง