TrueID

ส่องแผนการจีน พัฒนา 'อุตสาหกรรม' รักษ์สิ่งแวดล้อม

ส่องแผนการจีน พัฒนา 'อุตสาหกรรม' รักษ์สิ่งแวดล้อม
Xinhua Thai
4 ธันวาคม 2564 ( 11:59 )
19
ส่องแผนการจีน พัฒนา 'อุตสาหกรรม' รักษ์สิ่งแวดล้อม

ปักกิ่ง, 4 ธ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันศุกร์ (3 ธ.ค.) จีนออกแผนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งย่างก้าวในการแสวงหาการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำของประเทศ

 

แผนการข้างต้นจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศระบุว่าการเปลี่ยนผ่านแบบคาร์บอนต่ำของโครงสร้างและการผลิตทางอุตสาหกรรมจะเกิดความก้าวหน้าอันมีนัยสำคัญภายในปี 2025 ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์เพื่อการพัฒนาสีเขียวเป็นวงกว้าง

 

การใช้ประโยชน์จากพลังงานและทรัพยากรจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมาก และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภาคการผลิตจะถูกยกระดับเพิ่มเติมภายในปี 2025 ซึ่งวางรากฐานอันแข็งแกร่งแก่การบรรลุเป้าหมายภาคอุตสาหกรรมปล่อยคาร์บอนแตะจุดสูงสุดภายในปี 2030

 

จีนตั้งเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ 18 และการใช้พลังงานของบริษัทอุตสาหกรรมรายใหญ่ลงร้อยละ 13.5 ต่อหน่วยผลผลิตอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มภายในปี 2025 ส่วนความเข้มข้นของการปล่อยมลพิษหลักในภาคธุรกิจสำคัญจะถูกลดลงร้อยละ 10

 

ระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจและภูมิภาคหลักของประเทศจะถูกจัดตั้งขั้นพื้นฐานภายในปี 2025 ด้วยมูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแตะ 11 ล้านล้านหยวน (ราว 55 ล้านล้านบาท)

 

หวงหลี่ปิน เจ้าหน้าที่กระทรวงฯ กล่าวว่าแผนการใหม่นี้ยังออกมาตรการพิเศษและโครงการขนาดใหญ่แปดโครงการ เพื่อเดินหน้าการยกระดับภาคอุตสาหกรรมในด้านการปรับปรุงทางอุตสาหกรรม การใช้พลังงานที่มีการปล่อยคาร์บอนต่ำ และการรีไซเคิลทรัพยากร

หวงเรียกร้องความพยายามลดการขยับขยายโครงการที่ใช้พลังงานสูงหรือปล่อยมลพิษสูงอย่างไร้ทิศทาง แต่กระตุ้นการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยทางอุตสาหกรรม และเร่งรัดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง