LPP เปิดตั ศูนย์ปฏิบัติการระบบรักษาความปลอดภัยตั้งเป้าครบ 100 โครงการปี 65

LPP เปิดตั ศูนย์ปฏิบัติการระบบรักษาความปลอดภัยตั้งเป้าครบ 100 โครงการปี 65
มติชน
30 พฤศจิกายน 2563 ( 16:41 )
33
LPP เปิดตั ศูนย์ปฏิบัติการระบบรักษาความปลอดภัยตั้งเป้าครบ 100 โครงการปี 65

นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพีนี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) บริษัทบริหารจัดการชุมชนในเครือบริษัท แอลพีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)(LPN) กล่าวถึงการเปิดตัว LPP Smart Security Center ศูนย์ปฏิบัติการระบบรักษาความปลอดภัย ที่ตั้งอยู่บนชั้น 38 ของอาคารลุมพีนีทาวเวอร์ ว่า บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่ตอบโจทย์กับความต้องการของเจ้าของร่วมในโครงการอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักอาศัย ภายใต้การบริหารงานของ LPP ที่มีอยู่มากกว่า 200 โครงการ ทั้งภายใต้การพัฒนาของ LPN และโครงการอื่นที่ไม่ใช่ของ LPN ครอบคลุมห้องชุดกว่า 150,000 ห้อง มีผู้อยู่อาศัยร่วมกันกว่า 200,000 คน ทำให้บริษัทได้มีการพัฒนาระบบขึ้นมารองรับการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับชุมชนที่เราบริหารอยู่ ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาและออกแบบให้สามารถที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับทุกพื้นที่ในโครงการที่บริษัทบริหารอยู่ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับเจ้าของร่วม และเพิ่มมาตรการดูแลภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที

 

“ศูนย์รักษาความปลอดภัย LPP Smart Security Center ถูกออกแบบโดยการนำเอาเทคโนโลยี่ CCTV Solution ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยี่ดิจิทัล และระบบ IT (Information Technology) ทำงานผสมผสานเข้ากับ ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่เข้าไปดูแลความปลอดภัยให้กับพื้นที่ส่วนกลางของโครงการที่บริษัทดูแลและรับผิดชอบอยู่โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจจะเข้าไปดูแลไม่ทั่วถึง ระบบได้นำเอาระบบของ CCTV Solution เข้าไปติดตั้งในบริเวณจุดเสี่ยง และโดยรอบของโครงการเพื่อ แก้ปัญหาดังกล่าวโดยเชื่อมต่อระบบเข้ากับระบบปฏิบัติการของศูนย์สั่งการหรือ Security Commander Support Center ที่ชั้น 38 ของตึกลุมพีนี ทาวเวอร์ โดยระบบดังกล่าวจะมีการแจ้งเตือนกรณีที่พบความผิดปกติในพื้นที่ โดยส่งสัญญาณไปที่ ศูนย์สั่งการ หรือ Security Commander Support Center ที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติทางศูนย์จะประสานงานกับทีมงานฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง เป็นระบบปฏิบัติการที่ทำงานร่วมกันระหว่างเทคโนโลยี่และทีมงานคุณภาพภายใต้มาตรฐานของ LPP เพื่อให้การดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับสมาชิกทุกคนที่พักอาศัยอยู่ในโครงการ ให้มีความอุ่นใจและความสบายใจ เมื่อพักอาศัยอยู่ในโครงการภายใต้การบริหารงานของ LPP” นางสาวสมศรี กล่าว

 

นางสาวสมศรีกล่าวว่า ปัจจุบันระบบดังกล่าวได้เริ่มนำไปใช้ใน 3 โครงการของบริษัท แอลพีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) ภายใต้การบริหารงานของ LPP ประกอบด้วย โครงการ ลุมพินี พาร์ค พหล32, โครงการ ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์-พระราม 2, และโครงการ ลุมพินี เพลส พระราม 3 – ริเวอร์ไรน์ ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม เป็นต้นมา โดยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมายังไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติหรือเหตุฉุกเฉินใดๆ เกิดขึ้น แต่จากการดำเนินงานมาตลอด 3 เดือนพบว่า ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอาคารดีขึ้นโดยเฉพาะการดูแลและตรวจสอบในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของโครงการ นอกจากนี้บริษัทยังได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะทางด้านความปลอดภัยต่างๆ เข้าไปให้ความรู้กับทางเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานในชุมชน เช่น มาตรการป้องกันและการปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ,การเข้าระงับเหตุเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้ ,การใช้อุปกรณ์ระงับเหตุเพลิงไหม้ หรือการตรวจสอบจุดเสี่ยงต่างๆในชุมชน เพื่อเป็นการให้ความรู้และทักษะกับทางเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 

“จากการทดสอบระบบและการนำไปใช้จริงที่โครงการทั้งสามโครงการ ทำให้เรามั่นใจว่า ศูนย์ปฏิบัติการระบบรักษาความปลอดภัย LPP Smart Security Center จะสามารถตอบโจทย์ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับโครงการทุกโครงการภายใต้การบริหารงานของ LPP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัยในโครงการตลอด 24 ชั่วโมงในทุกๆ วัน โดยเรามีเป้าหมายที่จะขยายการให้บริการระบบดังกล่าวกับโครงการภายใต้การบริหารของ LPP ให้ไม่น้อยกว่า 100 โครงการในปี 2565 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการของเราในทุกๆ วัน เพราะ เราใส่ใจ ดูแล และพัฒนาเทคโนโลยี่ เพื่อการดูแลผู้อยู่อาศัยในทุกชุมชนของเราภายใต้นโยบาย “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน” เพื่อให้ทุกๆ วันเป็นวันที่ดีของทุกๆ คน” นางสาวสมศรี กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง