รีเซต

คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เห็นชอบห้ามขาย-ดื่มสุราในสถานที่จัดสงกรานต์

คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เห็นชอบห้ามขาย-ดื่มสุราในสถานที่จัดสงกรานต์
TNN ช่อง16
11 มีนาคม 2564 ( 17:25 )
1.9K
คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เห็นชอบห้ามขาย-ดื่มสุราในสถานที่จัดสงกรานต์

วันนี้ (11มี.ค.64) นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม  


ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้เสนอให้ประสานงานกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 (ศบค.) เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 และอุบัติเหตุทางถนน (Free Alcohol Free Covid-19) โดยกำหนดให้สถานที่จัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ ต้องไม่มีการขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานที่จัดงาน และมีจุดสกัดเพื่อคัดกรองผู้ดื่มแล้วขับ 


คณะกรรมการ ฯ เห็นชอบให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด/กทม. เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย ห้ามขายให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 รวมถึงห้ามขายในลักษณะการลด แลก แจก แถม รวมถึงการเสนอสิทธิการรับชมการแสดง การชิงโชค ชิงรางวัลด้วย และให้เริ่มรณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”  โดยเน้นผู้ขับขี่ยานพาหนะ ให้งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มากกว่า 6 ชั่วโมงก่อนขับขี่ในช่วงก่อนเทศกาล


นอกจากนี้ ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มมาตรการทดสอบผู้ขับขี่ ที่สงสัยว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ด่านชุมชน ในช่วงวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 ส่วนในกรณีที่พบผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนน ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และสงสัยว่าดื่มสุรา ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจผู้บาดเจ็บทุกราย หากผู้บาดเจ็บไม่สามารถเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจได้ ให้ส่งเจาะเลือดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทันทีที่พบอุบัติเหตุ หรือภายใน 4 ชั่วโมงหลังการเกิดอุบัติเหตุ และให้ดำเนินการกับสถานที่ที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้แก่ผู้อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง