หน้ากากผ้าย้อมครามของคน ใจดี Sustainable Product for everyone

หน้ากากผ้าย้อมครามของคน ใจดี  Sustainable Product for everyone
Oopsoi5
7 กรกฎาคม 2564 ( 16:28 )
51
1
หน้ากากผ้าย้อมครามของคน ใจดี  Sustainable Product for everyone

สวัสดีค่ะ ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน วันนี้เราขอนำท่านสู่ที่มาของผ้าย้อมคราม ใจดี  ณ หมู่บ้านนาหัวบ่อ อ. พรรณานิคม  จ.สกลนคร  หมู่บ้านที่ปลูกต้นฝ้ายออแกนนิค และ ต้นครามธรรมชาติ ซึ่งทุกขั้น ตอนในการผลิตหน้ากากอนามัยทุกชิ้นล้วนใส่ใจต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 


เริ่มตั้งแต่การปลูกต้นฝ้ายบนผืนดิน และ แหล่งน้ำปราศจากสารเคมีกว่า 3 ปี ทำให้เราได้ผ้าฝ้าย ออแกนนิค  อีกทั้งสีครามของผ้าแต่ละชิ้นได้มาจากสีของต้นครามจากธรรมชาติ ทุกขั้นตอน ของการย้อมสีนั้น ไม่ได้ทำลายแหล่งน้ำหรือสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่เลย

 


หัวใจสำคัญในการทำหน้ากากอนามัย ใจดี นั้นคือกลุ่มผู้ผลิต  เพราะผู้ทำหน้ากากอนามัยคือ กลุ่มเปราะบาง (ผู้มีภาวะซึมเศร้า , เด็กๆและครอบครัวออทิสติก , ผู้พิการทางสายตา , ผู้พิการ ทางการได้ยิน ผู้พิการซ้ำช้อนตลอดจนคนชราในชุมชน ซึ่งพวกเค้าเหล่านี้ต้องมีชีวิตและเดินหน้า ต่อไปในสังคม จึงจัดตั้งชมรมผ้าย้อมคราม ใจดี เพื่อพัฒนาชิ้นงานหลากหลายชนิด โดยใช้ ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่วิจิตรบรรจงในทุกชิ้นงาน จนได้ หน้ากากอนามัย ใจดี

 

 

นอกจากความคิดสร้าสรรค์ กอปรกับความเสียสละ และต้องการที่จะเป็นผู้ให้  รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย  จะมอบให้แด่มูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย เพื่อให้น้องๆผู้มีภาวะ ปากแหว่งเพดานโหว่ได้เข้ารับการผ่าตัด  เพราะพวกเค้าเหล่านั้นรู้ดีว่าการได้มีชีวิตแบบปกตินั้นประเสริฐที่สุดแล้ว

 


กลุ่มทรู ในฐานะผู้นำด้านดิจิตัลแลไลฟ์สไตล์ ได้ช่วยขยายผลในวงกว้างและประชาสัมพันธ์ จึงขอเชิญชวนคุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านกลุ่มนี้เป็นเป็นตัวอย่าง และกำลังใจในการทำความดีเพื่อคนอื่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง