รีเซต

นักวิจัยจีนประยุกต์ใช้ 'ไฮโดรเจล 3D' คืบหน้า

นักวิจัยจีนประยุกต์ใช้ 'ไฮโดรเจล 3D' คืบหน้า
Xinhua
30 มกราคม 2566 ( 18:24 )
19
นักวิจัยจีนประยุกต์ใช้ 'ไฮโดรเจล 3D' คืบหน้า

หลานโจว, 30 ม.ค. (ซินหัว) -- สถาบันฟิสิกส์เชิงเคมีหลานโจว สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน เปิดเผยว่าคณะนักวิจัยจีนได้สร้างความคืบหน้าในการประยุกต์ใช้ไฮโดรเจล (hydrogel) ประสิทธิภาพสูงกับอุปกรณ์การพิมพ์ 3 มิติ (3D)ทีมวิจัยจากสถาบันฯ ใช้กระบวนการทางวิศวกรรมพันธะไฮโดรเจนเลียนแบบธรรมชาติในอุปกรณ์ไฮโดรเจลแบบทนทานพิเศษที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งนำไปสู่การสร้างสรรค์วัสดุและเทคโนโลยีสำหรับการสร้างแบบจำลองอวัยวะและเครื่องมือทางการแพทย์ชีวภาพอนึ่ง ไฮโดรเจลถูกใช้อย่างแพร่หลายในด้านชีวเวชศาสตร์ หุ่นยนต์นิ่ม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบยืดหยุ่นได้ แต่ยังมีความท้าทายในการสร้างความคงทนควบคู่กับการจำลองรูปร่างทีมวิจัยทำการเปลี่ยนรูปไฮโดรเจลแบบควบคุมสำเร็จ โดยมีการเชื่อมโยงข้ามการควบคุมวัสดุในระดับโมเลกุลด้วยอุปกรณ์การพิมพ์ 3 มิติที่พัฒนาขึ้นเอง และใช้ไฮโดรเจลประสิทธิภาพสูงและเทคนิคการพิมพ์ 3 มิติ มาพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลิ้นหัวใจไตรคัสปิดไฮโดรเจล (tricuspid valve) ขดลวดถ่างขยาย (stent) และคอนแทคเลนส์อนึ่ง ผลการศึกษานี้ ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารแอดวานซ์ ฟังก์ชันนัล แมททีเรียลส์ (Advanced Functional Materials) ได้มอบเทคนิคด้านวัสดุไฮโดรเจลจากการพิมพ์ 3 มิติ เช่น การเฝ้าติดตามสุขภาพ และหุ่นยนต์ยืดหยุ่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง