TrueID

จีนออกแนวปฏิบัติพัฒนา 'ศูนย์กลางย่อย' แบ่งภาระกรุงปักกิ่ง

จีนออกแนวปฏิบัติพัฒนา 'ศูนย์กลางย่อย' แบ่งภาระกรุงปักกิ่ง
Xinhua Thai
27 พฤศจิกายน 2564 ( 18:36 )
10
จีนออกแนวปฏิบัติพัฒนา 'ศูนย์กลางย่อย' แบ่งภาระกรุงปักกิ่ง

 

ปักกิ่ง, 26 พ.ย. (ซินหัว) -- คณะรัฐมนตรีจีนได้เผยแพร่แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของศูนย์กลางย่อย (sub-center) ของกรุงปักกิ่ง เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานะการเป็นเมืองหลวงให้ปักกิ่ง

 

ศูนย์กลางย่อยของกรุงปักกิ่งซึ่งยึดความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก จะทำหน้าที่หลายอย่างขึ้น พร้อมรองรับประชากรเพิ่ม เพื่อบรรเทาภาระของกรุงปักกิ่ง

 

ขณะเดียวกัน ศูนย์กลางย่อยจะส่งเสริมภาคเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการ บริการธุรกิจ วัฒนธรรม รวมถึงการท่องเที่ยว นอกจากนี้จีนจะดำเนินการและทดสอบนโยบาย มาตรการ และโครงการสาธิตนำร่องในศูนย์กลางย่อยแห่งนี้

 

แนวปฏิบัติระบุว่าจีนจะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงแบบบูรณาการสำหรับศูนย์กลางย่อยของกรุงปักกิ่งในเขตทงโจว  อำเภอชานเมือง และเมืองใกล้เคียงในมณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน

 

นอกจากนี้ แนวปฏิบัติได้กระตุ้นในกรุงปักกิ่งดำเนินการตามความรับผิดชอบหลักด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของศูนย์กลางย่อย พร้อมให้อำนาจด้านการปฏิรูป เปิดกว้าง และการพัฒนาเชิงนวัตกรรมมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง