รีเซต

เกาหลีใต้คาด 'ครัวเรือนคนเดียว' เพิ่มแตะ 40% ในปี 2050

เกาหลีใต้คาด 'ครัวเรือนคนเดียว' เพิ่มแตะ 40% ในปี 2050
Xinhua
28 มิถุนายน 2565 ( 18:19 )
84
เกาหลีใต้คาด 'ครัวเรือนคนเดียว' เพิ่มแตะ 40% ในปี 2050

โซล, 28 มิ.ย. (ซินหัว) -- วันอังคาร (28 มิ.ย.) ข้อมูลจากสำนักงานสถิติเกาหลีใต้ เผยตัวเลขประมาณการว่าครัวเรือนที่มีสมาชิกคนเดียว (one-person households) ของเกาหลีใต้ จะเพิ่มแตะเกือบร้อยละ 40 ของครัวเรือนทั้งหมดในปี 2050 เนื่องมาจากการเกิดที่อยู่ในระดับต่ำและประชากรสูงวัย

 

สำนักฯ ระบุการคาดการณ์ว่าสัดส่วนครัวเรือนที่มีสมาชิกคนเดียวจะเพิ่มจากร้อยละ 31.2 ของครัวเรือนทั้งหมดในปี 2020 เป็นร้อยละ 39.6 ในปี 2050จำนวนครัวเรือนที่มีสมาชิกสองคน คาดว่าจะเพิ่มจากร้อยละ 28.0 เป็นร้อยละ 36.2 ของครัวเรือนทั้งหมดในช่วงเวลาข้างต้น ส่วนครัวเรือนที่มีสมาชิกสามและสี่คน คาดว่าจะลดเหลือร้อยละ 16.6 และร้อยละ 6.2 ตามลำดับรายงานเผยว่าจำนวนครัวเรือนที่มีสมาชิกหนึ่งคนหรือสองคนซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นนั้น มีปัจจัยจากการที่คนรุ่นใหม่ไม่แต่งงานและมีลูก ท่ามกลางกลุ่มประชากรสูงวัยที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อแบ่งตามช่วงอายุ กลุ่มคนช่วงวัย 20-29 ปี ครองสัดส่วนสูงสุดที่ร้อยละ 18.8 ในบรรดาครัวเรือนที่มีสมาชิกคนเดียวในปี 2020 ตามด้วยกลุ่มคนช่วงวัย 30-39 ปี (ร้อยละ 16.8)ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่ากลุ่มคนช่วงวัย 80-89 ปีหรือมากกว่า จะครองสัดส่วนสูงสุดในบรรดาครัวเรือนที่มีสมาชิกคนเดียว (ร้อยละ 24.5) ในปี 2050 ตามด้วยกลุ่มคนช่วงวัย 70-79 ปี (ร้อยละ 18.4)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง