ซื้อกัญชาถูกกฎหมายได้ที่ไหนบ้าง?

ซื้อกัญชาถูกกฎหมายได้ที่ไหนบ้าง?
m085*******
20 มีนาคม 2564 ( 11:10 )
11.2K
ซื้อกัญชาถูกกฎหมายได้ที่ไหนบ้าง?

หลังจากรัฐบาลเปิดกัญชาเสรีมากขึ้น ทุกคนคงอยากรู้ว่าจะซื้อกัญชาถูกกฎหมายได้ที่ไหนบ้าง วันนี้ True ID ได้รวบรวมสถานที่จำหน่ายเบื้องต้นที่ถูกต้องตามกฎหมายไว้ให้แล้ว

 

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รัฐบาลสนับสนุนการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย โดยมีองค์การเภสัชกรรมดำเนินการตั้งแต่การปลูก การสกัด และการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจำหน่าย ซึ่งการปลูกกัญชาขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้ปลูกโดยทั่วไป ต้องรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการตามมาตรฐานและถูกกฎหมาย 

 

ส่วนของพืชกัญชา-กัญชงที่ปลดล็อก ประกอบด้วย เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก และใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย ตามหลักความปลอดภัย 

 

ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตปลูกจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จำนวน 82 แห่ง แต่ละรายมีรูปแบบทั้งการปลูกแบบปิด  (Indoor) แบบโรงเรือน (Greenhouse) และแบบกลางแจ้ง (Outdoor) อาทิ

 

    • วิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน จ.บุรีรัมย์ 
    • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา จ.ลำปาง 
    • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์มวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา สังกัด รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
    • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
    • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
    • วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยโนนมาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนมาลัย จ.บุรีรัมย์
    • วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาของ ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 


 
ปลูกเองกินเองได้ไหม?
กระทรวงสาธารณสุข อนุญาตให้ประชาชนปลูกกัญชาและกัญชงได้บ้านละ 6 ต้น ด้วยการตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำสัญญากับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือหน่วยงานรัฐ ป้องกันการนำเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง 


 
สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเสนอเข้าร่วมที่ www.gpo.or.th/กัญชา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center โทร 1648 E-mail:information@gpo.or.th


 
ข้อมูลข่าว องค์การเภสัชกรรม,กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมาย ทำอย่างไร?