รีเซต

ศาลจังหวัดแม่สอดบอกผู้ต้องหาจำนวนมากไม่รู้สิทธิของตนเองในการประกันตัว ส่วนมากคนยากจน

ศาลจังหวัดแม่สอดบอกผู้ต้องหาจำนวนมากไม่รู้สิทธิของตนเองในการประกันตัว ส่วนมากคนยากจน
77ข่าวเด็ด
18 กรกฎาคม 2563 ( 01:30 )
197
ศาลจังหวัดแม่สอดบอกผู้ต้องหาจำนวนมากไม่รู้สิทธิของตนเองในการประกันตัว ส่วนมากคนยากจน

 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่โรงแรมเดอะทีค ตำบลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นายวัชระ จิรัฐิติเจริญ ผู้พากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด ได้เป็นประธานในการพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนางดารา โคกจุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สอด และมีผู้แทนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม อาทิ อัยการตำรวจ ทนายความ สำนักงานคุมประพฤติ สถานพินิจฯสำนักงานบังคับคดีและผู้แทนเรือนจำเป็นต้น รวมทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศาลจังหวัดแม่สอด รวมกว่า 100 คน ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ และเสนอปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ในสายธารกระบวนการยุติธรรม

 

ซึ่งในที่ประชุมได้จัดวิทยากรบรรยาย คือ นายวัชระ จิรัฐิติเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด, นายศรายุธ การะเกตุ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดแม่สอด , นางสาวนิภาพัฒน์ วงศ์วัฒนะเดช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดแม่สอด , นายชานนท์ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สอด ให้ความรู้ ความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้ผู้แทนแต่ละหน่วยงานร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนแนะต่างๆ

 

 

 

สำหรับประเด็นที่น่าสนในการประชุมครั้งนี้คือ ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่า ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกัน หรือ หลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา หรือ จำเลยในคดีอาญา(ฉบับที่2)พ.ศ.2562 ซึ่งผู้ต้องหา หรือจำเลยส่วนมาก เป็นคนจน และยังไม่เข้าถึงสิทธิตนเอง ซึ่งเป็นความเหลื่อมล้ำกันมาก บางครั้งไม่จำเป็นต้องใช้เงิน หรือ หลักทรัพย์ เช่นสถติปีพ.ศ.2562 ซึ่งเป็นไปตามพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับที่34)พ.ศ.2562 ( ประกาศใช้ 20 มีนาคม 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 เช่นมาตรา 110 วรรคหนึ่ง ในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสิบปีขึ้นไป ผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราวต้องมีประกัน และจะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้

 

 

 

ด้านนายวัชระ กล่าวในที่ประชุมว่า ในสถานการณ์โควิด-19 ศาลจังหวัดแม่สอด ได้จัดระบบไกล่เกลี่ย ทางออนไลน์ ซึ่งคู่ความสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ ร่วมไกล่เกลี่ยได้ และศาลจังหวัดแม่สอดได้เนินการมาแล้วสำเร็จหลายราย

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม