รีเซต

ทางม้าลายไม่หยุดให้คนข้าม มีโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาท ตัดแต้มทันที 1 คะแนน

ทางม้าลายไม่หยุดให้คนข้าม มีโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาท ตัดแต้มทันที 1 คะแนน
NewsReporter
24 มกราคม 2566 ( 11:52 )
65
ทางม้าลายไม่หยุดให้คนข้าม มีโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาท ตัดแต้มทันที 1 คะแนน
เพิ่มอัตราโทษความผิดตามกฎหมายจราจร  ทางม้าลายไม่หยุดให้คนข้าม ปรับไม่เกิน 4,000 บาท ตัดแต้มทันที 1 คะแนน
 
กรมการขนส่งทางบก เตือนกรณีผู้ขับขี่ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย มีโทษปรับใหม่ ไม่เกิน 4,000 บาท (จากเดิม 1,000 บาท) และตัดคะแนนความประพฤติทันที 1 คะแนน หลังตำรวจได้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มอัตราโทษความผิดตามกฎหมายจราจร และใช้ระบบบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ
ทั้งนี้ ผู้มีใบขับขี่ทุกคนจะมี 12 คะแนนเต็ม เมือถูกตัดเหลือ 0 คะแนน จะถูกพักใช้ใบขับขี่ ห้ามขับรถ 90 วัน หากฝ่าฝืนขับรถในช่วงถูกพักใช้ใบขับขี่ มีโทษจำคุก 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หากถูกพักใช้ใบขับขี่เกิน 3 ครั้ง ภายใน 3 ปี จะโดนพักใช้ใบขับขี่มากกว่า 90 วัน และหากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่อีกเป็นครั้งที่ 4 จะพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง