ทิวทัศน์ 'แม่น้ำเหลือง' ในหนิงเซี่ย

ทิวทัศน์ 'แม่น้ำเหลือง' ในหนิงเซี่ย
Xinhua Thai
10 มีนาคม 2564 ( 12:55 )
22
ทิวทัศน์ 'แม่น้ำเหลือง' ในหนิงเซี่ย

อิ๋นชวน, 10 มี.ค. (ซินหัว) -- ทิวทัศน์แม่น้ำหวงเหอหรือแม่น้ำเหลือง ส่วนที่ไหลผ่านพื้นที่ต่างๆ ในเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งเป็นระยะทางรวม 397 กิโลเมตร โดยหนิงเซี่ยส่งเสริมการพัฒนาเชิงนิเวศตลอดหลายปีที่ผ่านมา

 

ปัจจุบันหนิงเซี่ยมีพื้นที่ชุ่มน้ำที่ได้รับการฟื้นฟูกว่า 5 แสนหมู่ (ราว 208,300 ไร่) ทำให้พื้นที่ชุ่มน้ำรวม 3.1 ล้านหมู่ (ราว 1.29 ล้านไร่) ส่วนอัตราการครอบคลุมของป่าไม้ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.4 ในปี 2010 เป็นร้อยละ 15.2 ในปี 2019

 

 

(บันทึกภาพวันที่ 25 ก.พ. และ 2-4 มี.ค. 2021)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง