สมช.ชงครม.พรุ่งนี้ เคาะขยายพรก.ฉุกเฉิน3จังหวัดชายแดนใต้

สมช.ชงครม.พรุ่งนี้ เคาะขยายพรก.ฉุกเฉิน3จังหวัดชายแดนใต้
TNN ช่อง16
1 มิถุนายน 2563 ( 14:02 )
146
สมช.ชงครม.พรุ่งนี้ เคาะขยายพรก.ฉุกเฉิน3จังหวัดชายแดนใต้

 

วันนี้ (1มิ.ย.63) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ทุกอำเภอในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้น อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี อ.เบตง จ.ยะลา และอ.สุไหงโก-ลก อ.สุคิริน อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ออกไปอีก 3 เดือนตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2563 และสิ้นสุดในวันที่ 19 กันยายน 2563 เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะเป็นการเพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการก่อเหตุในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีรวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย 

 

สำหรับการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในครั้งนี้มีเพื่อใช้อำนาจพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 และการป้องกันและแก้ไขอันเกิดจากการกระทำของผู้ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีความแตกต่างจากการขยายระยะเวลาการประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ

 

อย่างไรก็ตาม กอ.รมน.ภาค 4 ยังคงเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งสองประเภทโดยดำเนินการร่วมกับส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง