รีเซต

กรมควบคุมโรคจับมือ True ID และเครือข่าย ให้ความรู้ผ่านโซเชียล เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติสู้โควิด

กรมควบคุมโรคจับมือ True ID และเครือข่าย ให้ความรู้ผ่านโซเชียล เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติสู้โควิด
กรมควบคุมโรค
30 เมษายน 2563 ( 22:09 )
171
2
กรมควบคุมโรคจับมือ True ID และเครือข่าย ให้ความรู้ผ่านโซเชียล เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติสู้โควิด

 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ True ID และเครือข่าย ให้ความรู้ผ่านสื่อโซเชียล ในวันที่ 1 พฤษภาคม 63 นี้ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ โดยเน้นการรับมือกับโรคติดต่อในสถานที่ทำงาน เพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพของตนเองในวัยทำงานให้ปลอดโรค ปลอดภัย อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 นี้

 

วันนี้ (30 เมษายน 2563) นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย แม้ว่าในช่วงนี้จะมีจำนวนผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ทุกพื้นที่ยังต้องดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นต่อไป ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่อยู่บ้านเพื่อลดการติดเชื้อ หรือทำงานอยู่ที่บ้าน แต่ในบางส่วนก็ยังต้องทำงานในที่ทำงานอยู่หรือทำงานเป็นกะสลับกัน โดยเฉพาะในสถานประกอบการใหญ่ๆ ทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะพบการติดเชื้อดังกล่าวได้เช่นกัน ประกอบกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ กรมควบคุมโรค เป็นห่วงสุขภาพคนวัยทำงาน โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 จึงได้ร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมให้ความรู้ผ่านสื่อโซเชียล เพื่อให้ประชาชนวัยทำงานสามารถป้องกันและดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถดูผ่านสื่อโซเชียลได้ในมือถือและที่บ้าน ที่สำคัญลดกิจกรรมที่รวมคนจำนวนมากด้วย

 

ในกิจกรรมครั้งนี้ กรมควบคุมโรค โดยกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ True ID  และเครือข่าย ทำสื่อเนื้อหาความรู้(Content) เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ในหัวข้อ “การรับมือกับโรคติดต่อในสถานที่ทำงาน” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและดูแลสุขภาพของตนเองในวัยทำงานให้ปลอดโรค ปลอดภัย อย่างถูกต้อง รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้ความรู้คนวัยทำงาน ตามสภาพปัญหาทางสุขภาพในแต่ละมิติ และความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อคนทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

นายแพทย์ขจรศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการให้ความรู้ผ่านสื่อโซเชียลครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ดังนี้ หัวข้อ กระบวนทัศน์ที่ปรับเปลี่ยน เพื่อการดูแลสุขภาพคนทำงาน” โดย ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ การดูแลกำลังพลของกองทัพให้ปลอดโควิด-19” โดย นาวาเอกเสฏฐศิริ แสงสุวรรณ หัวหน้ากอง กองแผน กรมแพทย์ทหารเรือ  และหัวข้อ การดูแลคนทำงานในโรงพยาบาลโดย พญ.แสงดาว อุประ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์โรงพยาบาลพญาไท  

 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามรับชมได้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ทาง ID FEED Shelf เวลา 07.00 น. ทางช่อง ID  STATION (TV สด) ซึ่งเป็นช่องแบบออนไลน์ ออกอากาศผ่านทางแอพพลิเคชั่น และเว็บไซด์ True ID ในเวลา 14.45 น. และ 21.00 น.  ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค โทร.

 

*********************************

ข้อมูลจาก : กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

30 เมษายน 2563

 

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง